Court jurisprudences

XIV C 216/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3101691 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

XIV C 975/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3101696 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

XXIII Ga 1308/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3071526 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

XXV Ns 107/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3115715 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

10161/13, M. I M. v. CHORWACJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 21 października 2020 r.

1471/05, TRUCHANOVIČ I INNI v. LITWA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 21 października 2020 r.

16528/10, SCHOLZ AG v. ARMENIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 21 października 2020 r.

17214/05, SAVINO I INNI v. WŁOCHY - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 21 października 2020 r.

17705/05, NEDYALKOV I INNI v. BUŁGARIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 21 października 2020 r.

18526/13, FIL LLC v. ARMENIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 21 października 2020 r.

19988/06, IVANOV v. BUŁGARIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 21 października 2020 r.

25051/02, TILEV v. BUŁGARIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 21 października 2020 r.

31379/10, PETRINA v. CHORWACJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 21 października 2020 r.

3401/09, DIMITAR YORDANOV v. BUŁGARIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 21 października 2020 r.

35355/08, VELCHEVA v. BUŁGARIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 21 października 2020 r.

40851/08, FIRAT v. TURCJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 21 października 2020 r.

42916/04, VARNIENE v. LITWA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 21 października 2020 r.

44452/10, GAVRILOV v. BUŁGARIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 21 października 2020 r.

46598/06, BLJAKAJ I INNI v. CHORWACJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 21 października 2020 r.

5334/11, KRASTEVA I INNI v. BUŁGARIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 21 października 2020 r.

53896/07, OKHRIMENKO v. UKRAINA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 21 października 2020 r.

55164/08, Ž.B. v. CHORWACJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 21 października 2020 r.

58070/12, AGHANYAN I INNI v. ARMENIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 21 października 2020 r.

71024/13, MICHNO v. LITWA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 21 października 2020 r.

73786/01, ULEMEK v. CHORWACJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 21 października 2020 r.

8001/07, VARDANYAN v. ARMENIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 21 października 2020 r.

9825/13, TASEV v. MACEDONIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 21 października 2020 r.

9970/05, ASKON AD v. BUŁGARIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 21 października 2020 r.

I ACa 33/20 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

LEX nr 3150136 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

I ACa 479/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

LEX nr 3160204 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

I AGa 143/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

LEX nr 3148911 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

I C 115/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3076575 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

I C 1207/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Grudziądzu

LEX nr 3171118 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

I C 1260/18 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 3114842 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

I C 1476/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kwidzynie

LEX nr 3109817 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

I C 213/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 3080448 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

I C 2987/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3095447 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

I C 364/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Człuchowie

LEX nr 3101683 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

I C 403/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Człuchowie

LEX nr 3101686 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

I C 489/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Mrągowie

LEX nr 3101838 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

I C 526/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 3101930 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

I C 731/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3145506 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

I C 758/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku

LEX nr 3105894 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

I CO 116/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3067433 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

I FSK 132/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3116686 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

I FSK 206/15 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3073079 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

I FSK 2285/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3066952 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

I FSK 299/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3106705 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

I FSK 940/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3093881 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

I FSK 942/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3116707 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

I GSK 1246/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3104150 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

I GSK 1275/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3076952 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

I GSK 1276/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3076941 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

I GSK 1278/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3104190 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

I GSK 1279/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3104259 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

I GSK 1280/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3083659 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

I GSK 1287/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3083711 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

I GSK 1288/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3083514 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

I GSK 1291/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3083515 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

I GSK 1312/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3104225 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

I GSK 1313/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3104210 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

I GSK 249/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3093982 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

I GSK 293/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3106828 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

I GSK 428/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3104154 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

I GSK 613/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3104114 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

I GSK 699/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3094040 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

I GSK 755/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3110355 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

I GSK 769/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3083652 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

I GSK 770/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3104105 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

I GSK 822/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3106694 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

I GSK 840/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3090311 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

I GSK 841/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3104115 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

I GSK 851/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3090196 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

I GSK 852/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3104209 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

I GSK 869/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3104109 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

I GSK 872/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3104117 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

I GSK 875/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3106832 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

I GSK 881/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3104220 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.