Court jurisprudences

IV SA/Wa 983/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3110292 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

IV SAB/Wa 630/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174126 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

IV SAB/Wr 212/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3074997 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

IV U 2065/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

LEX nr 3082572 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

IV U 23/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3104504 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

IV U 924/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

LEX nr 3082568 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

IV U 927/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

LEX nr 3095494 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

IX Ka 560/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3112611 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

K 1/20 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2021/1 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

SK 102/19 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2020/59 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

V CSK 112/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3068853 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

V GC 2059/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 3120116 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

V GC 243/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3147152 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

V GC 2659/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 3118285 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

V GC 832/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 3120556 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

VI Ga 613/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 3113154 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

VII AGa 2127/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 3160243 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

New VII AGa 2220/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 3184240 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

VIII C 1488/17 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3095437 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

VIII C 552/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3092693 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

VIII Ga 1067/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

LEX nr 3102027 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

VIII SA/Wa 312/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167441 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

VIII SA/Wa 366/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3094064 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

VIII SA/Wa 390/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3076191 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

VIII SA/Wa 465/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3093912 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

VIII SA/Wa 531/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3094079 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

VIII SA/Wa 615/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3098272 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

VIII SA/Wa 616/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3104183 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

VIII U 1363/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3077477 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

VIII U 1376/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3077475 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

VIII U 1577/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3081772 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

VIII U 1840/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie

LEX nr 3093518 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

VIII U 225/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie

LEX nr 3093524 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

VIII U 338/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3077793 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

VIII U 402/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3107766 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

VIII U 4383/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie

LEX nr 3093519 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

VII SA/Wa 1060/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3088227 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

VII SA/Wa 1209/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116788 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

VII SA/Wa 1279/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3094056 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

VII SA/Wa 1446/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3077291 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

VII SA/Wa 212/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3088186 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

VII SA/Wa 335/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116796 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

VII SA/Wa 336/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116685 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

VII SA/Wa 337/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116606 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

VII SA/Wa 387/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116670 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

VII SA/Wa 39/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3094180 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

VII SA/Wa 41/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3083629 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

VII SA/Wa 935/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3070676 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

VII SAB/Wa 181/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3083775 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

VII SAB/Wa 227/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3098294 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

VII SAB/Wa 95/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3088371 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

VII U 595/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie

LEX nr 3163005 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

VI SA/Wa 1002/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3125257 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

VI SA/Wa 1074/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3125120 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

VI SA/Wa 1075/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3125259 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

VI SA/Wa 1244/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3125318 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

VI SA/Wa 1509/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3180860 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

VI SA/Wa 1657/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152718 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

VI SA/Wa 1980/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167376 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

VI SA/Wa 208/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3094093 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

VI SA/Wa 2666/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116598 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

VI SA/Wa 333/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3098307 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

VI SA/Wa 577/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116628 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

VI SA/Wa 877/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3125272 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

VI SA/Wa 977/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3125266 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

VI U 349/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

LEX nr 3102030 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

V KK 409/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3077089 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

V KO 42/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3068840 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

V SA/Wa 1163/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3088270 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

V SA/Wa 1244/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3160067 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

V SA/Wa 1264/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174048 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

V SA/Wa 1319/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174079 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

V SA/Wa 14/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3160081 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

V SA/Wa 1427/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174097 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

V SA/Wa 352/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174084 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

V SA/Wa 359/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3160079 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

V SA/Wa 360/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3160084 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

V SA/Wa 369/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174020 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

V SA/Wa 518/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3088414 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

V SA/Wa 74/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167431 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

V W 2156/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie

LEX nr 3101976 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

New X C 866/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3183869 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

XII C 85/18 - Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

LEX nr 3165796 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

XIII Ga 571/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3077479 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.