Court jurisprudences

I SA/Kr 115/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3125114 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Kr 151/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3152633 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Kr 553/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3180862 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Kr 608/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3152700 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Kr 652/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3125261 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Kr 773/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3160068 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Kr 774/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3160077 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Kr 819/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3180817 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Kr 824/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3125262 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Po 435/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3094188 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Po 465/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3096534 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Rz 455/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3116817 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Rz 460/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3116638 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Sz 375/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3080702 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Sz 377/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3083750 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Sz 422/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3076135 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Sz 428/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3080716 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Sz 44/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3093966 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Sz 483/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3094029 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Sz 524/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3075061 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Sz 559/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3076197 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Sz 574/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3088159 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Wa 1088/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174120 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Wa 1089/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174056 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Wa 1090/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173992 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Wa 1091/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174021 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Wa 1219/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167434 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Wa 1250/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167425 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Wa 1281/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3180906 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Wa 1850/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152616 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Wa 1927/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3160072 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Wa 2031/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174065 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Wa 2044/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152606 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Wa 236/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167380 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Wa 252/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174108 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Wa 266/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167392 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Wa 500/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3160062 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Wa 621/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174132 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Wa 639/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167436 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Wa 947/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3106849 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Wr 221/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3152767 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Wr 319/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3152646 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Wr 320/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3152642 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Wr 325/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3110281 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SA/Wr 367/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3152782 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SAB/Wr 17/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3152591 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SAB/Wr 27/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3125130 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

I SAB/Wr 35/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3180930 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

IV Ca 386/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku

LEX nr 3105961 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

IV CZ 63/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3066971 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

IV Gz 19/20 - Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

LEX nr 3104460 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

IV KO 107/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3177853 - postanowienie z dnia 22 października 2020 r.

IV KO 65/20 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 3177858 - zarządzenie z dnia 22 października 2020 r.

IV P 43/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 3101739 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

IV SA/Po 504/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3090272 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

IV SA/Wa 1053/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152617 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

IV SA/Wa 1071/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116597 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

IV SA/Wa 1455/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152760 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

IV SA/Wa 1512/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116836 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

IV SA/Wa 1634/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3125236 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

IV SA/Wa 1692/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116798 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

IV SA/Wa 1742/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3110265 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

IV SA/Wa 2569/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3125199 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

IV SA/Wa 2974/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3094130 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

IV SA/Wa 3234/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3094208 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.

IV SA/Wa 48/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3094256 - wyrok z dnia 22 października 2020 r.