57462/19, Wolność wyrażania opinii. Dyscyplinarne przeniesienia nauczyciela do innej placówki ze względu na jego publiczne... - OpenLEX

57462/19, Wolność wyrażania opinii. Dyscyplinarne przeniesienia nauczyciela do innej placówki ze względu na jego publiczne wypowiedzi na temat zamachów terrorystycznych w Paryżu w 2015 r., MAHI v. BELGIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.echr.coe.int

Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 7 lipca 2020 r. 57462/19 Wolność wyrażania opinii. Dyscyplinarne przeniesienia nauczyciela do innej placówki ze względu na jego publiczne wypowiedzi na temat zamachów terrorystycznych w Paryżu w 2015 r.

Dokument posiada tylko metrykę.

Przetłumaczono z francuskiej wersji językowej orzeczenia opublikowanego na oficjalnych stronach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
http://www.echr.coe.int.
Za tłumaczenie na język polski odpowiedzialność ponosi Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska.