Court jurisprudences

II AKa 237/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 3120522 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

II Ca 17/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3116066 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

II Ca 189/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3120044 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

II Ca 337/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku

LEX nr 3105941 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

II Ca 629/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy

LEX nr 3090013 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

II CO 217/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3080780 - postanowienie z dnia 23 października 2020 r.

II CO 225/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3068823 - postanowienie z dnia 23 października 2020 r.

II CO 229/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3068828 - postanowienie z dnia 23 października 2020 r.

II CZ 47/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3067428 - postanowienie z dnia 23 października 2020 r.

II FSK 1389/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3125209 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

II FSK 1503/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3152649 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

II FSK 1504/20, Obiekty budowlane. - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3093924 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

II FSK 1600/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3152739 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

II FSK 1601/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3094178 - postanowienie z dnia 23 października 2020 r.

II FSK 1687/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3152648 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

II FSK 1716/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3093868 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

II FZ 369/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3090361 - postanowienie z dnia 23 października 2020 r.

III CSK 134/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3077133 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

III CSK 97/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3068826 - postanowienie z dnia 23 października 2020 r.

III CZ 21/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3068779 - postanowienie z dnia 23 października 2020 r.

III Nsm 41/20 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Brodnicy

LEX nr 3165441 - postanowienie z dnia 23 października 2020 r.

III PO 4/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3068855 - postanowienie z dnia 23 października 2020 r.

III RC 60/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Piszu

LEX nr 3087156 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

III SA/Kr 1153/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3076744 - postanowienie z dnia 23 października 2020 r.

III SA/Kr 1344/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3076891 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

III SA/Kr 293/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3090547 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

III SA/Kr 418/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3083512 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

III SA/Kr 419/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3076892 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

III SA/Kr 708/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3100261 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

III SA/Kr 747/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3098212 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

III SA/Kr 750/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3076908 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

III SA/Kr 757/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3077318 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

III SA/Kr 787/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3067390 - postanowienie z dnia 23 października 2020 r.

III SA/Łd 353/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3088393 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

III SA/Łd 378/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3081169 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

III SA/Łd 399/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3076331 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

III SA/Łd 493/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3079959 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

III SA/Łd 508/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3079978 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

III SA/Łd 550/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3080931 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

III SA/Łd 590/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3081166 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

III SA/Łd 596/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3079980 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

III SA/Łd 610/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3081141 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

III SA/Łd 771/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3068514 - postanowienie z dnia 23 października 2020 r.

III SAB/Wr 1266/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3090268 - postanowienie z dnia 23 października 2020 r.

III SAB/Wr 1301/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3106846 - postanowienie z dnia 23 października 2020 r.

III SAB/Wr 1354/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3077258 - postanowienie z dnia 23 października 2020 r.

III SAB/Wr 1416/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3090445 - postanowienie z dnia 23 października 2020 r.

III SAB/Wr 1421/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3090166 - postanowienie z dnia 23 października 2020 r.

III SAB/Wr 1574/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3104194 - postanowienie z dnia 23 października 2020 r.

II K 197/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 3159201 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

II K 238/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie

LEX nr 3159299 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

II K 318/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie

LEX nr 3159306 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

II K 399/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 3159183 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

II K 483/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 3159184 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

II K 675/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 3159202 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

II Ka 185/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Koninie

LEX nr 3147935 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

II KZ 22/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3177714 - postanowienie z dnia 23 października 2020 r.

II SA/Gl 1648/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3104177 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

II SA/Gl 471/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3100173 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

II SA/Gl 545/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3100198 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

II SA/Gl 577/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3096519 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

II SA/Gl 667/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3083772 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

II SA/Gl 771/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3083703 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

II SA/Gl 791/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3088470 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

II SA/Kr 1008/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3080969 - postanowienie z dnia 23 października 2020 r.

II SA/Kr 1016/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3081082 - postanowienie z dnia 23 października 2020 r.

II SA/Kr 1038/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3077226 - postanowienie z dnia 23 października 2020 r.

II SA/Kr 1042/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3081047 - postanowienie z dnia 23 października 2020 r.

II SA/Kr 986/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3080960 - postanowienie z dnia 23 października 2020 r.

II SA/Łd 146/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3093945 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

II SA/Łd 225/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3083601 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

II SA/Łd 266/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3081016 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

II SA/Łd 270/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3080738 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

II SA/Łd 301/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3074651 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

II SA/Wa 1155/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3104203 - wyrok z dnia 23 października 2020 r.

II SA/Wa 1617/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3098178 - postanowienie z dnia 23 października 2020 r.

II SA/Wa 1868/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3083549 - postanowienie z dnia 23 października 2020 r.