Court jurisprudences

I NSW 5915/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3070376 - postanowienie z dnia 28 października 2020 r.

New I NSZ 24/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3077401 - postanowienie z dnia 28 października 2020 r.

I PK 184/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3080103 - postanowienie z dnia 28 października 2020 r.

I PK 186/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3070088 - postanowienie z dnia 28 października 2020 r.

I PK 198/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3077399 - postanowienie z dnia 28 października 2020 r.

I PK 231/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3070420 - postanowienie z dnia 28 października 2020 r.

I PK 238/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3077402 - postanowienie z dnia 28 października 2020 r.

I PK 52/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3070422 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

I PK 69/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3077356 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

I PK 70/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3090028 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

I PK 72/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3070115 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

I PK 76/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3070386 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

I PK 78/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3093438 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

I SA/Bd 456/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3075085 - postanowienie z dnia 28 października 2020 r.

I SA/Bd 468/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3082151 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

I SA/Bd 487/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3082168 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

I SA/Bd 497/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3090307 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

I SA/Bd 557/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3074557 - postanowienie z dnia 28 października 2020 r.

I SA/Bk 413/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3088193 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

I SA/Bk 414/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3088399 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

I SA/Bk 493/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3096339 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

I SA/Bk 494/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3088342 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

I SA/Bk 498/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3088265 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

I SA/Bk 533/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3088282 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

I SA/Bk 549/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3070616 - postanowienie z dnia 28 października 2020 r.

I SA/Bk 629/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3096192 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

I SA/Bk 630/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3098292 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

I SA/Bk 635/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3088247 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

I SA/Bk 636/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3088350 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

I SA/Bk 637/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3094107 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

I SA/Bk 639/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3079977 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

I SA/Bk 661/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3079971 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

I SA/Bk 783/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3116764 - postanowienie z dnia 28 października 2020 r.

I SA/Gd 2027/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3070703 - postanowienie z dnia 28 października 2020 r.

I SA/Gd 2028/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3070645 - postanowienie z dnia 28 października 2020 r.

I SA/Gd 2029/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3070669 - postanowienie z dnia 28 października 2020 r.

I SA/Gd 2154/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3070674 - postanowienie z dnia 28 października 2020 r.

I SA/Gd 465/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3096335 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

I SA/Gd 505/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3075122 - postanowienie z dnia 28 października 2020 r.

I SA/Gd 611/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3090500 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

I SA/Gd 664/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3106872 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

I SA/Gd 688/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3093887 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

I SA/Gd 946/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3070607 - postanowienie z dnia 28 października 2020 r.

I SA/Gl 1236/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3070648 - postanowienie z dnia 28 października 2020 r.

I SA/Gl 652/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3083283 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

I SA/Gl 676/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3070609 - postanowienie z dnia 28 października 2020 r.

I SA/Ke 351/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3070305 - postanowienie z dnia 28 października 2020 r.

I SA/Ol 435/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3094116 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

I SA/Ol 456/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3094151 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

I SA/Ol 530/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3076330 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

I SA/Ol 531/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3076352 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.

I SA/Po 437/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3093944 - wyrok z dnia 28 października 2020 r.