Court jurisprudences

III SA/Wa 2861/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116611 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Wa 2886/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152645 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Wa 384/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3100184 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Wa 429/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3093962 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Wa 538/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3073074 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Wa 559/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116654 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Wa 59/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116703 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Wa 625/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3104161 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Wa 654/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3093869 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Wa 671/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3098283 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Wa 885/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3125148 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Wa 918/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173996 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Wa 919/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152666 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SA/Wr 232/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3125162 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SAB/Wr 1097/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3094284 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SAB/Wr 1098/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3096405 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SAB/Wr 1101/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3104146 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SAB/Wr 1102/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3104129 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SAB/Wr 1480/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3077319 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

III SAB/Wr 579/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3100416 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SAB/Wr 699/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3094197 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SAB/Wr 703/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3094000 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SAB/Wr 734/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3096531 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SAB/Wr 738/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3096493 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SAB/Wr 811/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3090524 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SAB/Wr 812/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3090342 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III SAB/Wr 840/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3100294 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

III U 460/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 3149693 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

II K 1768/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

LEX nr 3104463 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

II K 276/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bełchatowie

LEX nr 3159192 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

II K 288/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim

LEX nr 3112593 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

II K 558/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bełchatowie

LEX nr 3101734 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

II K 651/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Wołominie

LEX nr 3088473 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

II K 773/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Nowym Sączu

LEX nr 3159139 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

II Ka 177/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3104370 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

II Ka 178/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Koninie

LEX nr 3159147 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

II OSK 2056/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3074543 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

II OSK 2217/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3106836 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

II OSK 2537/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3076950 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

II OSK 3999/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3173987 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

II OW 110/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3090359 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

II OW 67/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3076889 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

II OW 68/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3076905 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

II OW 80/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3090217 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

II OW 82/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3090536 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

II OZ 787/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3068513 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

II OZ 835/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3152775 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

II OZ 896/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3090181 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

II SA/Bd 1030/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3094305 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

II SA/Bd 1139/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3080741 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

II SA/Bd 172/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3094276 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

II SA/Bd 394/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3080750 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

II SA/Bd 45/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3083541 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

II SA/Bd 655/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3152702 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

II SA/Bd 726/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3071507 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

II SA/Bd 889/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3074554 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.

II SA/Gd 100/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3080307 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

II SA/Gd 118/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3069474 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

II SA/Gd 130/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3083843 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

II SA/Gd 196/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3080281 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

II SA/Gd 319/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3076936 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

II SA/Gd 34/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3083708 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

II SA/Gd 374/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3071458 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

II SA/Gd 383/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3083577 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

II SA/Gd 553/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3083522 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

II SA/Gd 613/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3090351 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

II SA/Gd 640/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3076939 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

II SA/Gd 89/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3096471 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

II SA/Gd 91/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3083780 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

II SA/Gd 99/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3080284 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

II SA/Gl 1046/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3096502 - wyrok z dnia 21 października 2020 r.

II SA/Gl 1235/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3067399 - postanowienie z dnia 21 października 2020 r.