Court jurisprudences

III OZ 237/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3166127 - postanowienie z dnia 21 kwietnia 2021 r.

III RC 197/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie

LEX nr 3172504 - wyrok z dnia 21 kwietnia 2021 r.

III RC 29/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Mrągowie

LEX nr 3175545 - wyrok z dnia 21 kwietnia 2021 r.

III SA/Gd 1158/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3163688 - postanowienie z dnia 21 kwietnia 2021 r.

III SA/Gd 15/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3163652 - postanowienie z dnia 21 kwietnia 2021 r.

III SA/Gl 332/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3163754 - postanowienie z dnia 21 kwietnia 2021 r.

III SA/Gl 787/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3163674 - postanowienie z dnia 21 kwietnia 2021 r.

III SA/Gl 9/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3176402 - wyrok z dnia 21 kwietnia 2021 r.

III SA/Kr 358/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3163727 - postanowienie z dnia 21 kwietnia 2021 r.

III SA/Kr 359/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3163678 - postanowienie z dnia 21 kwietnia 2021 r.

III SA/Kr 360/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3163706 - postanowienie z dnia 21 kwietnia 2021 r.

III SA/Kr 361/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3171587 - postanowienie z dnia 21 kwietnia 2021 r.

III SA/Kr 362/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3163683 - postanowienie z dnia 21 kwietnia 2021 r.

III SA/Kr 363/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3163664 - postanowienie z dnia 21 kwietnia 2021 r.

III SA/Kr 412/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3163722 - postanowienie z dnia 21 kwietnia 2021 r.

III SA/Kr 457/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3163745 - postanowienie z dnia 21 kwietnia 2021 r.

III SA/Lu 130/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3165245 - postanowienie z dnia 21 kwietnia 2021 r.

III SA/Lu 138/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3171608 - postanowienie z dnia 21 kwietnia 2021 r.

III SA/Lu 170/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3163753 - postanowienie z dnia 21 kwietnia 2021 r.

III SA/Lu 2/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3165784 - postanowienie z dnia 21 kwietnia 2021 r.

III SA/Lu 291/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3169452 - postanowienie z dnia 21 kwietnia 2021 r.

III SA/Łd 2/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3163340 - postanowienie z dnia 21 kwietnia 2021 r.

III SA/Po 392/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3165343 - postanowienie z dnia 21 kwietnia 2021 r.

III SA/Po 542/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3165355 - postanowienie z dnia 21 kwietnia 2021 r.

III SA/Po 9/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3178623 - wyrok z dnia 21 kwietnia 2021 r.

III SA/Wa 1906/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3165712 - postanowienie z dnia 21 kwietnia 2021 r.

III SA/Wa 1907/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3165700 - postanowienie z dnia 21 kwietnia 2021 r.

III SAB/Wr 41/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3168670 - postanowienie z dnia 21 kwietnia 2021 r.

III SO/Łd 1/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3163708 - postanowienie z dnia 21 kwietnia 2021 r.

II OSK 544/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3178768 - wyrok z dnia 21 kwietnia 2021 r.

II OZ 203/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3178648 - postanowienie z dnia 21 kwietnia 2021 r.

II PSKP 25/21 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3177289 - wyrok z dnia 21 kwietnia 2021 r.

II PSKP 27/21 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3177265 - wyrok z dnia 21 kwietnia 2021 r.

II SA/Bd 442/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3171681 - postanowienie z dnia 21 kwietnia 2021 r.

II SA/Gd 44/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3175881 - wyrok z dnia 21 kwietnia 2021 r.

II SA/Gd 707/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3166137 - postanowienie z dnia 21 kwietnia 2021 r.

II SA/Gd 818/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3171607 - wyrok z dnia 21 kwietnia 2021 r.

II SA/Gd 835/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3171529 - wyrok z dnia 21 kwietnia 2021 r.

II SA/Gd 836/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3171617 - wyrok z dnia 21 kwietnia 2021 r.