Court jurisprudences

II SA/Po 47/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2535220 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2018 r.

II SA/Łd 549/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2539296 - postanowienie z dnia 30 sierpnia 2018 r.

I SA/Ol 205/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2539393 - postanowienie z dnia 29 sierpnia 2018 r.

V KK 367/17 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2533582 - wyrok z dnia 12 czerwca 2018 r.

II SA/Łd 405/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2533802 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2018 r.

I SA/Gd 1520/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2533543 - wyrok z dnia 10 kwietnia 2018 r.

I OSK 2511/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2541182 - postanowienie z dnia 29 sierpnia 2018 r.

I SA/Gd 536/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2533944 - postanowienie z dnia 13 sierpnia 2018 r.

III SA/Gd 321/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2533800 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2018 r.

III SA/Gl 567/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2541172 - postanowienie z dnia 3 września 2018 r.

II SA/Kr 1016/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2541171 - postanowienie z dnia 3 września 2018 r.

II SA/Kr 1240/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2541166 - postanowienie z dnia 3 września 2018 r.

II GSK 4079/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2541155 - postanowienie z dnia 4 września 2018 r.

II SAB/Kr 24/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2541167 - postanowienie z dnia 3 września 2018 r.

II SA/Łd 590/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2541151 - postanowienie z dnia 4 września 2018 r.

III SA/Gl 724/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2541149 - postanowienie z dnia 5 września 2018 r.

II GSK 3206/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2541153 - postanowienie z dnia 4 września 2018 r.

III SA/Gl 723/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2541148 - postanowienie z dnia 5 września 2018 r.

II FSK 2880/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2541146 - postanowienie z dnia 5 września 2018 r.

II FSK 936/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2541145 - postanowienie z dnia 5 września 2018 r.

I SA/Sz 601/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2541077 - postanowienie z dnia 7 września 2018 r.

II SA/Rz 556/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2541048 - postanowienie z dnia 24 sierpnia 2017 r.

V CSK 554/17 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2540989 - wyrok z dnia 6 września 2018 r.

I SA/Sz 67/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2541076 - postanowienie z dnia 7 września 2018 r.

I UK 196/17 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2540987 - wyrok z dnia 30 sierpnia 2018 r.

III CSK 357/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2540985 - postanowienie z dnia 13 kwietnia 2018 r.

I CSK 743/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2540981 - postanowienie z dnia 19 kwietnia 2018 r.

IV SA/Gl 742/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2540923 - postanowienie z dnia 4 września 2018 r.

II FSK 2468/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2541399 - wyrok z dnia 6 lipca 2018 r.

II OW 37/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2541418 - postanowienie z dnia 5 lipca 2018 r.

IV SA/Wa 1518/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2541234 - postanowienie z dnia 9 sierpnia 2018 r.

IV SA/Wa 1517/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2541233 - postanowienie z dnia 9 sierpnia 2018 r.

IV SA/Wa 97/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2541319 - postanowienie z dnia 17 lipca 2018 r.

III SA/Wa 1239/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2541265 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

II SA/Po 634/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2541250 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2018 r.

II SA/Po 1088/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2541248 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2018 r.

II SA/Kr 575/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2541245 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2018 r.

V SA/Wa 2242/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2541193 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2018 r.

I SA/Rz 417/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2541079 - postanowienie z dnia 7 września 2018 r.

I SA/Lu 560/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2541073 - postanowienie z dnia 7 września 2018 r.

II SA/Łd 899/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2541071 - postanowienie z dnia 7 września 2018 r.

III SA/Gd 609/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2541069 - postanowienie z dnia 7 września 2018 r.