Court jurisprudences

VIII SA/Wa 321/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2540486 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2018 r.

II OZ 840/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2541623 - postanowienie z dnia 29 sierpnia 2018 r.

II SAB/Bk 3/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2541121 - postanowienie z dnia 5 września 2018 r.

IV Ka 136/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy

LEX nr 2539106 - wyrok z dnia 20 czerwca 2018 r.

I1 C 114/2018 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 2537701 - wyrok z dnia 27 kwietnia 2018 r.

VI Ua 36/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 2535379 - wyrok z dnia 28 czerwca 2018 r.

III SA/Gd 269/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2541086 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

II SA/Rz 801/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2541081 - postanowienie z dnia 7 września 2018 r.

VII SA/Wa 1534/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2541041 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2017 r.

II SA/Lu 1134/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2540848 - postanowienie z dnia 5 września 2018 r.

III SA/Gd 373/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2537839 - postanowienie z dnia 30 sierpnia 2018 r.

III Ca 2018/17 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2537806 - postanowienie z dnia 15 marca 2018 r.

I Ca 237/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 2535389 - postanowienie z dnia 19 lipca 2018 r.

VII U 3715/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2534402 - wyrok z dnia 10 maja 2018 r.

III RC 222/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Chełmnie

LEX nr 2533607 - wyrok z dnia 26 lipca 2018 r.

II SA/Lu 853/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2533497 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2018 r.

II SA/Wr 133/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2533495 - postanowienie z dnia 13 kwietnia 2018 r.

II Ca 1546/17 - Postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu

LEX nr 2533705 - postanowienie z dnia 22 lutego 2018 r.

I SA/Gd 607/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2533945 - postanowienie z dnia 13 sierpnia 2018 r.

I OSK 2555/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2531788 - wyrok z dnia 11 maja 2018 r.

I CSK 216/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2533588 - postanowienie z dnia 10 sierpnia 2018 r.

V CSK 54/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2540986 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2018 r.

I CSK 603/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2542281 - postanowienie z dnia 9 lutego 2018 r.

V CNP 35/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2542279 - postanowienie z dnia 26 stycznia 2018 r.

I CSK 556/17 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2542312 - wyrok z dnia 31 sierpnia 2018 r.

IV CSK 164/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2542309 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

III KK 422/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2542307 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

II UK 408/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2542303 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

I SA/Gd 420/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2542212 - postanowienie z dnia 7 września 2018 r.

IV SA/Gl 526/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2542169 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

II SA/Op 346/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2539532 - postanowienie z dnia 31 sierpnia 2018 r.

II SA/Op 285/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2536800 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2018 r.

I SA/Rz 716/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2540296 - postanowienie z dnia 3 września 2018 r.

II SA/Bd 874/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2542004 - postanowienie z dnia 31 sierpnia 2018 r.

I SA/Wa 981/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2541043 - wyrok z dnia 25 sierpnia 2017 r.

III SO/Kr 21/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2536355 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2018 r.

VI SA/Wa 772/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2539628 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

II GSK 4072/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2539305 - postanowienie z dnia 30 sierpnia 2018 r.

II SA/Wr 85/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2533494 - postanowienie z dnia 13 kwietnia 2018 r.

II FPP 20/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2541114 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

I OSK 2631/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2539536 - postanowienie z dnia 31 sierpnia 2018 r.

I GSK 1381/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2534927 - wyrok z dnia 13 czerwca 2018 r.

II SO/Gd 25/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2534497 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2018 r.

I GSK 316/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2533509 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2018 r.

I SA/Wa 512/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2533502 - postanowienie z dnia 12 kwietnia 2018 r.