Court jurisprudences

IV SAB/Wr 348/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2548815 - postanowienie z dnia 12 września 2018 r.

IV SAB/Wr 305/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2548813 - postanowienie z dnia 12 września 2018 r.

IV SAB/Wr 306/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2548814 - postanowienie z dnia 12 września 2018 r.

II SA/Ol 557/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2548812 - postanowienie z dnia 12 września 2018 r.

II SA/Ol 556/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2548811 - postanowienie z dnia 12 września 2018 r.

II SAB/Po 64/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2548810 - postanowienie z dnia 12 września 2018 r.

II SA/Po 787/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2548807 - postanowienie z dnia 7 września 2018 r.

II SA/Po 1127/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2548805 - postanowienie z dnia 7 września 2018 r.

IV SA/Wr 277/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2548803 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

IV SA/Wr 276/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2548802 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

II SA/Po 9/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2548806 - postanowienie z dnia 7 września 2018 r.

IV SAB/Wr 67/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2548801 - postanowienie z dnia 11 września 2018 r.

VII SA/Wa 439/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2548776 - postanowienie z dnia 12 stycznia 2018 r.

I OSK 560/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2548778 - wyrok z dnia 11 stycznia 2018 r.

VII SA/Wa 902/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2548777 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2018 r.

III SA/Wa 3134/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2548767 - postanowienie z dnia 8 stycznia 2018 r.

VII SA/Wa 2270/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2548770 - postanowienie z dnia 5 stycznia 2018 r.

III SA/Wa 2315/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2548769 - postanowienie z dnia 8 stycznia 2018 r.

II SA/Wa 1661/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2548768 - postanowienie z dnia 8 stycznia 2018 r.

VII SA/Wa 1776/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2548766 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2018 r.

III SA/Wa 2615/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2548765 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2018 r.

V SA/Wa 199/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2548760 - wyrok z dnia 10 stycznia 2018 r.

V SA/Wa 230/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2548759 - wyrok z dnia 10 stycznia 2018 r.

VII SA/Wa 1007/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2548761 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2018 r.

VII SA/Wa 1061/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2548758 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2018 r.

VII SA/Wa 2427/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2548756 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2018 r.

VII SA/Wa 2819/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2548755 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2018 r.

I SA/Gd 726/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2548457 - postanowienie z dnia 18 września 2018 r.

III SA/Kr 632/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2548713 - postanowienie z dnia 19 września 2018 r.

III SA/Kr 801/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2548721 - postanowienie z dnia 19 września 2018 r.

III SA/Kr 800/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2548720 - postanowienie z dnia 19 września 2018 r.

III SA/Kr 633/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2548714 - postanowienie z dnia 19 września 2018 r.

III SA/Kr 784/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2548719 - postanowienie z dnia 19 września 2018 r.

III SA/Kr 631/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2548712 - postanowienie z dnia 19 września 2018 r.

III SA/Gd 667/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2548709 - postanowienie z dnia 19 września 2018 r.

I SA/Po 373/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2548708 - postanowienie z dnia 19 września 2018 r.

II SAB/Lu 106/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2548707 - postanowienie z dnia 19 września 2018 r.

II SO/Lu 19/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2548706 - postanowienie z dnia 19 września 2018 r.

I SA/Bk 432/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2548705 - postanowienie z dnia 19 września 2018 r.

II SA/Lu 466/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2548698 - postanowienie z dnia 19 września 2018 r.

III SA/Łd 795/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2548697 - postanowienie z dnia 19 września 2018 r.

III SA/Kr 783/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2548718 - postanowienie z dnia 19 września 2018 r.

I SA/Bk 431/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2548704 - postanowienie z dnia 19 września 2018 r.

III SA/Łd 784/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2548695 - postanowienie z dnia 19 września 2018 r.

III SA/Łd 785/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2548696 - postanowienie z dnia 19 września 2018 r.

III SA/Gl 189/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2548691 - postanowienie z dnia 19 września 2018 r.

I SA/Łd 426/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2548694 - postanowienie z dnia 19 września 2018 r.

II SA/Lu 535/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2548693 - postanowienie z dnia 19 września 2018 r.

I SA/Ol 482/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2548703 - postanowienie z dnia 19 września 2018 r.

VII SA/Wa 2918/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2548690 - postanowienie z dnia 19 września 2018 r.

II SA/Rz 1001/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2548689 - postanowienie z dnia 19 września 2018 r.

II SA/Rz 985/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2548688 - postanowienie z dnia 19 września 2018 r.

II FZ 462/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2548687 - postanowienie z dnia 19 września 2018 r.

I SA/Ol 707/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2548702 - postanowienie z dnia 19 września 2018 r.

I SA/Łd 246/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2548700 - postanowienie z dnia 19 września 2018 r.

III SA/Kr 769/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2548716 - postanowienie z dnia 19 września 2018 r.

I SA/Ol 706/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2548701 - postanowienie z dnia 19 września 2018 r.

I SA/Łd 245/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2548699 - postanowienie z dnia 19 września 2018 r.

II SA/Kr 864/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2548717 - postanowienie z dnia 19 września 2018 r.

III SA/Kr 634/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2548715 - postanowienie z dnia 19 września 2018 r.

III SA/Wa 2737/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2548686 - postanowienie z dnia 19 września 2018 r.