Court jurisprudences

II FSK 3305/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3176418 - wyrok z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II GSK 1870/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3167615 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II GSK 1963/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3167684 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II GSK 20/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3178634 - wyrok z dnia 14 kwietnia 2021 r.

New II GSK 351/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3178769 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

New II GSK 401/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3178875 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II GSK 420/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3167582 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

New II GSK 498/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3178635 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II GSK 530/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3167681 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II GSK 540/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3178671 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II GSK 655/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3178736 - wyrok z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II GSK 656/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3178582 - wyrok z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II GSK 759/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3176275 - wyrok z dnia 14 kwietnia 2021 r.

New II GSK 791/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3178542 - wyrok z dnia 14 kwietnia 2021 r.

New II GSK 811/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3178607 - wyrok z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II GSK 892/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3178872 - wyrok z dnia 14 kwietnia 2021 r.

New II GSK 897/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3178793 - wyrok z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II GZ 101/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3178765 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

New II GZ 105/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3178568 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II GZ 106/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3178853 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

New II GZ 263/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3178547 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II GZ 93/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3167605 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II GZ 94/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3167574 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II GZ 95/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3167619 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II GZ 96/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3167694 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II GZ 97/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3167647 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

III C 1420/20 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3175180 - wyrok z dnia 14 kwietnia 2021 r.

III FSK 3186/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3160329 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

III FSK 3211/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3169114 - wyrok z dnia 14 kwietnia 2021 r.

III FSK 3321/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3176206 - wyrok z dnia 14 kwietnia 2021 r.

III FSK 3333/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3160326 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

III FSK 3364/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3160336 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

New III OSK 279/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3178524 - wyrok z dnia 14 kwietnia 2021 r.

III OSK 280/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3168797 - wyrok z dnia 14 kwietnia 2021 r.

New III OSK 4192/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3178799 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

New III OSK 4237/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3178727 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

III SA/Gd 150/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3162547 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

III SA/Gd 232/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3160727 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

III SA/Gd 50/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3176487 - wyrok z dnia 14 kwietnia 2021 r.

III SA/Gd 500/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3162833 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

III SA/Gl 253/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3160719 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

III SA/Gl 290/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3160732 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

III SA/Lu 711/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3162603 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

III SA/Lu 933/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3160725 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

III SA/Łd 161/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3160721 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

III SA/Wr 18/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3165756 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

III SAB/Wr 16/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3165762 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

III SAB/Wr 39/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3165698 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

III SAB/Wr 78/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3165741 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

III SO/Wr 4/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3168628 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

III U 47/21 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łomży

LEX nr 3174774 - wyrok z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II K 386/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 3165433 - wyrok z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II K 904/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bełchatowie

LEX nr 3171126 - wyrok z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II Ka 58/21 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3167699 - wyrok z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II PSKP 18/21 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3181901 - wyrok z dnia 14 kwietnia 2021 r.