Court jurisprudences

II FSK 3204/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3070351 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

II FSK 3293/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3081127 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

II FSK 3294/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3080985 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

II FSK 3295/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3080936 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

II FSK 3772/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3080950 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

II FZ 452/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3080986 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

II FZ 494/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3070353 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

II FZ 534/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3070324 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

III AUa 360/20 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 3160241 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

III C 702/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3130433 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

III C 890/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3130436 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

III Ca 381/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3093500 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

III CO 68/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3077106 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

III CSK 34/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3070739 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

III CSK 39/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3077072 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

III CSK 9/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3070726 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

III Cz 430/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3112287 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

III K 2244/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Rybniku

LEX nr 3165886 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

III Ko 372/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3104402 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

III KS 11/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3171730 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

III S 294/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3163529 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Gd 830/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3082956 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Gd 961/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3070603 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Gl 533/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3073073 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Kr 1066/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3076377 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Lu 133/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3083273 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Lu 275/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3167419 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Lu 316/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3167363 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Łd 167/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3083233 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Łd 337/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3079962 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Łd 396/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3094300 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Łd 416/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3088447 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Łd 440/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3074655 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Łd 460/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3088129 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Łd 467/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3090203 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Łd 490/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3080962 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Łd 520/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3088125 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Łd 552/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3074631 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Łd 559/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3074618 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Łd 579/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3074535 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Łd 580/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3074592 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Łd 636/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3098210 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Łd 646/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3070700 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Łd 647/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3070640 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Łd 653/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3074680 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Łd 672/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3074567 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Łd 690/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3074546 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Łd 697/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3074558 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Łd 700/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3082837 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Łd 723/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3074641 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Łd 724/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3074629 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Łd 725/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3074659 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Łd 731/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3074661 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Łd 740/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3074562 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Łd 775/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3074539 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Łd 826/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3074607 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Łd 87/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3088336 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Wa 132/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152692 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Wa 147/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3180819 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Wa 1473/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3088460 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Wa 1724/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3075048 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Wa 2794/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152634 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Wa 2819/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3180003 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Wa 2836/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152749 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Wa 703/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3074608 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Wa 743/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174041 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Wa 805/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3088420 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Wa 807/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3080223 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Wa 876/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3098259 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Wa 993/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3088242 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Wr 107/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3116694 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

III SA/Wr 94/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3116782 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

III SAB/Gl 163/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3073085 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

III SAB/Wr 1594/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3104160 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.

III SAB/Wr 807/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3096167 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

III SAB/Wr 830/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3110203 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

III SAB/Wr 904/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3096252 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

III SAB/Wr 906/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3109960 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

III SAB/Wr 912/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3096279 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

III SAB/Wr 913/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3096319 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.