Court jurisprudences

I OSK 1307/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3116692 - wyrok z dnia 30 października 2020 r.

I OZ 131/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3116662 - postanowienie z dnia 30 października 2020 r.

I OZ 132/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3116793 - postanowienie z dnia 30 października 2020 r.

I OZ 133/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3116637 - postanowienie z dnia 30 października 2020 r.

I OZ 134/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3116719 - postanowienie z dnia 30 października 2020 r.

I OZ 135/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3116640 - postanowienie z dnia 30 października 2020 r.

I OZ 799/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3077276 - postanowienie z dnia 30 października 2020 r.

I OZ 820/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3167414 - postanowienie z dnia 30 października 2020 r.

I OZ 823/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3167378 - postanowienie z dnia 30 października 2020 r.

I SA/Bk 165/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3109963 - wyrok z dnia 30 października 2020 r.

I SA/Bk 436/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3098157 - wyrok z dnia 30 października 2020 r.

I SA/Bk 441/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3098254 - wyrok z dnia 30 października 2020 r.

I SA/Bk 442/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3088381 - wyrok z dnia 30 października 2020 r.

I SA/Bk 578/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3094238 - wyrok z dnia 30 października 2020 r.

I SA/Bk 631/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3110068 - wyrok z dnia 30 października 2020 r.

I SA/Bk 632/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3109899 - wyrok z dnia 30 października 2020 r.

I SA/Bk 633/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3110188 - wyrok z dnia 30 października 2020 r.

I SA/Bk 634/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3098214 - wyrok z dnia 30 października 2020 r.

I SA/Bk 669/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3098215 - wyrok z dnia 30 października 2020 r.

I SA/Bk 800/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3070698 - postanowienie z dnia 30 października 2020 r.

I SA/Gd 405/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3070659 - postanowienie z dnia 30 października 2020 r.

I SA/Gl 1034/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3071490 - postanowienie z dnia 30 października 2020 r.

I SA/Kr 1000/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3179997 - postanowienie z dnia 30 października 2020 r.

I SA/Kr 1027/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3094233 - postanowienie z dnia 30 października 2020 r.

I SA/Kr 1298/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3180012 - postanowienie z dnia 30 października 2020 r.

I SA/Kr 529/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3180013 - postanowienie z dnia 30 października 2020 r.

I SA/Kr 598/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3094004 - postanowienie z dnia 30 października 2020 r.

I SA/Kr 599/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3094296 - postanowienie z dnia 30 października 2020 r.

I SA/Kr 600/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3106881 - postanowienie z dnia 30 października 2020 r.

I SA/Kr 651/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3098187 - postanowienie z dnia 30 października 2020 r.

I SA/Kr 790/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3180004 - postanowienie z dnia 30 października 2020 r.

I SA/Kr 974/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3104193 - postanowienie z dnia 30 października 2020 r.

I SA/Kr 976/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3104249 - postanowienie z dnia 30 października 2020 r.

I SA/Kr 982/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3104241 - postanowienie z dnia 30 października 2020 r.

I SA/Łd 206/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3104137 - wyrok z dnia 30 października 2020 r.

I SA/Łd 208/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3096209 - wyrok z dnia 30 października 2020 r.

I SA/Rz 658/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3074656 - postanowienie z dnia 30 października 2020 r.

I SA/Sz 731/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3071498 - postanowienie z dnia 30 października 2020 r.

I SA/Wa 1216/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3125222 - wyrok z dnia 30 października 2020 r.

I SA/Wa 1301/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116760 - wyrok z dnia 30 października 2020 r.

I SA/Wa 2577/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174000 - wyrok z dnia 30 października 2020 r.

I SA/Wa 2578/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3160057 - wyrok z dnia 30 października 2020 r.

I SAB/Kr 22/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3104174 - postanowienie z dnia 30 października 2020 r.

I SAB/Wa 163/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116624 - wyrok z dnia 30 października 2020 r.

I SPP/Gd 176/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3074722 - postanowienie z dnia 30 października 2020 r.

I UK 220/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3077118 - postanowienie z dnia 30 października 2020 r.

IV Ca 2114/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 3148890 - postanowienie z dnia 30 października 2020 r.

IV CO 246/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3074757 - postanowienie z dnia 30 października 2020 r.

IV CSK 221/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3080398 - wyrok z dnia 30 października 2020 r.

IV GC 1012/20 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

LEX nr 3150899 - wyrok z dnia 30 października 2020 r.

IV Ka 525/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3113964 - wyrok z dnia 30 października 2020 r.

IV Ka 533/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3113973 - wyrok z dnia 30 października 2020 r.

IV P 28/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Człuchowie

LEX nr 3104393 - wyrok z dnia 30 października 2020 r.

IV SA/Wa 1853/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3125125 - postanowienie z dnia 30 października 2020 r.

IV SA/Wr 181/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3106915 - postanowienie z dnia 30 października 2020 r.

IV SAB/Po 128/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3090533 - postanowienie z dnia 30 października 2020 r.

IV SAB/Wr 246/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3076943 - postanowienie z dnia 30 października 2020 r.

IV SAB/Wr 329/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3106886 - postanowienie z dnia 30 października 2020 r.

IV SAB/Wr 368/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3104167 - postanowienie z dnia 30 października 2020 r.

IV SAB/Wr 374/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3075036 - postanowienie z dnia 30 października 2020 r.

IV U 365/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Świdnicy

LEX nr 3121297 - wyrok z dnia 30 października 2020 r.

IX Ca 669/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 3101957 - wyrok z dnia 30 października 2020 r.

Ts 103/19 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2020/383 - postanowienie z dnia 30 października 2020 r.

V CZ 56/20, Sąd odwoławczy jako instancja merytoryczna - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3073103 - postanowienie z dnia 30 października 2020 r.

V Ga 551/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 3105261 - wyrok z dnia 30 października 2020 r.

V GC 73/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Ostrołęce

LEX nr 3148797 - wyrok z dnia 30 października 2020 r.

VI GC 259/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 3113166 - wyrok z dnia 30 października 2020 r.

VIII Ga 283/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

LEX nr 3120535 - wyrok z dnia 30 października 2020 r.

VIII Ga 818/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

LEX nr 3120532 - wyrok z dnia 30 października 2020 r.