5410/03, Zakaz tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Odmowa przeprowadzenia zabiegu przerwania ciąży pomimo spełnienia przesłanek ustawowych przez kobietę ciężarną., TYSIĄC v. POLSKA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.echr.coe.int

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 20 marca 2007 r. 5410/03 Zakaz tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Odmowa przeprowadzenia zabiegu przerwania ciąży pomimo spełnienia przesłanek ustawowych przez kobietę ciężarną.

Dokument posiada tylko metrykę.

Przetłumaczono z angielskiej wersji językowej orzeczenia opublikowanego na oficjalnych stronach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
http://www.echr.coe.int.
Za tłumaczenie na język polski odpowiedzialność ponosi Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska.