Court jurisprudences

IX Ca 669/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 3101957 - wyrok z dnia 30 października 2020 r.

Ts 103/19 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2020/383 - postanowienie z dnia 30 października 2020 r.

V CZ 56/20, Sąd odwoławczy jako instancja merytoryczna - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3073103 - postanowienie z dnia 30 października 2020 r.

V Ga 551/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 3105261 - wyrok z dnia 30 października 2020 r.

V GC 73/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Ostrołęce

LEX nr 3148797 - wyrok z dnia 30 października 2020 r.

VI GC 259/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 3113166 - wyrok z dnia 30 października 2020 r.

VIII Ga 283/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

LEX nr 3120535 - wyrok z dnia 30 października 2020 r.

VIII Ga 818/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

LEX nr 3120532 - wyrok z dnia 30 października 2020 r.

VIII Ga 832/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

LEX nr 3120542 - wyrok z dnia 30 października 2020 r.

VIII Ga 874/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

LEX nr 3102021 - wyrok z dnia 30 października 2020 r.

VIII Ga 890/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

LEX nr 3120540 - wyrok z dnia 30 października 2020 r.

VIII U 3326/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie

LEX nr 3093523 - wyrok z dnia 30 października 2020 r.

VIII U 753/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3120088 - wyrok z dnia 30 października 2020 r.

VII SA/Wa 1016/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152601 - wyrok z dnia 30 października 2020 r.

VII SA/Wa 1175/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3079951 - postanowienie z dnia 30 października 2020 r.

VII SA/Wa 1430/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3077325 - postanowienie z dnia 30 października 2020 r.

VII SA/Wa 1445/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3077263 - postanowienie z dnia 30 października 2020 r.

VII SA/Wa 250/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116601 - wyrok z dnia 30 października 2020 r.

VII SA/Wa 2921/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3160056 - postanowienie z dnia 30 października 2020 r.

VII SA/Wa 385/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3125265 - wyrok z dnia 30 października 2020 r.

VII SA/Wa 661/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3096302 - wyrok z dnia 30 października 2020 r.

VII SA/Wa 747/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116818 - wyrok z dnia 30 października 2020 r.

VII SA/Wa 917/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3082972 - postanowienie z dnia 30 października 2020 r.

VII SAB/Wa 112/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152699 - postanowienie z dnia 30 października 2020 r.

VII SAB/Wa 115/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3110139 - wyrok z dnia 30 października 2020 r.

VII SAB/Wa 174/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116736 - wyrok z dnia 30 października 2020 r.

VII SAB/Wa 175/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3110170 - wyrok z dnia 30 października 2020 r.

VII SAB/Wa 180/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3096300 - wyrok z dnia 30 października 2020 r.

VII SAB/Wa 255/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3125270 - postanowienie z dnia 30 października 2020 r.

VII SAB/Wa 256/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3125285 - postanowienie z dnia 30 października 2020 r.

VII SO/Wa 1/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3125135 - postanowienie z dnia 30 października 2020 r.

VI Ka 173/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

LEX nr 3118404 - wyrok z dnia 30 października 2020 r.

VI Ka 174/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

LEX nr 3118410 - wyrok z dnia 30 października 2020 r.

VI Ka 655/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3154151 - wyrok z dnia 30 października 2020 r.

VI Nsm 2368/20 - Postanowienie Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie

LEX nr 3101983 - postanowienie z dnia 30 października 2020 r.

VI SA/Wa 1015/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3098263 - wyrok z dnia 30 października 2020 r.

New VI SA/Wa 1016/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3186245 - wyrok z dnia 30 października 2020 r.

VI SA/Wa 1017/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3096217 - wyrok z dnia 30 października 2020 r.

VI SA/Wa 1018/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3125326 - wyrok z dnia 30 października 2020 r.

VI SA/Wa 1046/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3098273 - wyrok z dnia 30 października 2020 r.

VI SA/Wa 1082/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3125205 - wyrok z dnia 30 października 2020 r.

New VI SA/Wa 1120/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3186252 - wyrok z dnia 30 października 2020 r.

New VI SA/Wa 1121/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3186237 - wyrok z dnia 30 października 2020 r.

VI SA/Wa 1122/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3104215 - wyrok z dnia 30 października 2020 r.

VI SA/Wa 1123/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3125237 - wyrok z dnia 30 października 2020 r.

VI SA/Wa 1156/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3125207 - wyrok z dnia 30 października 2020 r.

VI SA/Wa 1207/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3125171 - wyrok z dnia 30 października 2020 r.

VI SA/Wa 2128/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3094147 - wyrok z dnia 30 października 2020 r.

VI SA/Wa 784/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3125191 - wyrok z dnia 30 października 2020 r.

VI SA/Wa 935/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3125268 - wyrok z dnia 30 października 2020 r.

VI SA/Wa 979/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3125143 - wyrok z dnia 30 października 2020 r.

V Kz 933/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3120518 - postanowienie z dnia 30 października 2020 r.

XI GC 1182/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3093491 - wyrok z dnia 30 października 2020 r.

58999/13, MOUSTAKIDIS v. GRECJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

I ACa 916/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

LEX nr 3171050 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

I C 1160/17 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

LEX nr 3093487 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

I C 121/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Człuchowie

LEX nr 3104395 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

I C 1281/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3095450 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

I C 1488/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Grudziądzu

LEX nr 3165270 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

I C 178/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 3101853 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

I C 221/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3105209 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

I C 2308/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach

LEX nr 3108189 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

I C 252/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3122469 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

I C 258/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3105217 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

I C 282/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Lubinie

LEX nr 3171002 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

I C 357/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy

LEX nr 3146329 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

I C 3829/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3095810 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

I C 405/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Człuchowie

LEX nr 3104388 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

I C 427/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kwidzynie

LEX nr 3113194 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

I C 4309/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3095813 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

I C 468/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 3101920 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

I C 468/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 3101840 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

I C 57/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3105174 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

I C 674/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 3115685 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

I C 800/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 3114845 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

I Ca 329/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3105211 - wyrok z dnia 29 października 2020 r.

I CSK 331/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3077125 - postanowienie z dnia 29 października 2020 r.