53427/09, Prawo do rzetelnego procesu w sprawie gospodarczej. Bezstronność sądu. Siedziba sądu ustanowiona w nieruchomości należącej do dłużnika, który jest stroną postępowania upadłościowego przed tymże sądem., COSMOS MARITIME TRADING I SHIPPING AGENCY v. UKRAINA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.echr.coe.int

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 27 czerwca 2019 r. 53427/09 Prawo do rzetelnego procesu w sprawie gospodarczej. Bezstronność sądu. Siedziba sądu ustanowiona w nieruchomości należącej do dłużnika, który jest stroną postępowania upadłościowego przed tymże sądem.

Dokument posiada tylko metrykę.

Przetłumaczono z angielskiej wersji językowej orzeczenia opublikowanego na oficjalnych stronach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
http://www.echr.coe.int.
Za tłumaczenie na język polski odpowiedzialność ponosi Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska.