Court jurisprudences

II OSK 2543/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3075065 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

II OSK 2557/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3075102 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

II OSK 2573/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3075319 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

II OSK 2594/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3075344 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

II OSK 2842/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3152764 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

II OW 117/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3075073 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

II OW 66/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3075066 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

II OW 70/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3075340 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

II OW 71/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3125316 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

II OW 73/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3075004 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

II OW 83/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3075028 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

II OW 86/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3088143 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

II OZ 868/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3074604 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

II OZ 906/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3074585 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

II OZ 912/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3090499 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

II S 44/20 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3105360 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

II SA/Bd 1121/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3106721 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

II SA/Bd 360/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3094209 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

II SA/Bd 500/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3094241 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

II SA/Bd 507/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3093997 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

II SA/Bd 535/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3082905 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

II SA/Bd 544/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3090189 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

II SA/Bd 547/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3094298 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

II SA/Bd 556/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3110182 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

II SA/Bd 575/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3082962 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

II SA/Bd 611/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3094043 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

II SA/Bd 619/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3093978 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

II SA/Bd 623/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3106859 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

II SA/Bd 640/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3094173 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

II SA/Bd 642/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3094074 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

II SA/Bd 655/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3125305 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

II SA/Bd 679/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3110015 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

II SA/Bd 793/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3090263 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

II SA/Bk 468/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3088160 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

II SA/Bk 550/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3088321 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

II SA/Bk 563/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3082256 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

II SA/Bk 581/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3082304 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

II SA/Bk 586/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3088442 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

II SA/Bk 596/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3090354 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

II SA/Bk 597/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3090240 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

II SA/Bk 598/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3088346 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

II SA/Bk 602/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3090527 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

II SA/Bk 603/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3090395 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

II SA/Bk 613/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3088098 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

II SA/Gd 133/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3069458 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

II SA/Gd 137/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3076193 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

II SA/Gd 207/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3069473 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

II SA/Gd 601/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3080703 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

II SA/Gd 61/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3088382 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

II SA/Gd 678/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3080721 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

II SA/Gd 693/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3070690 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

II SA/Gd 703/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3070692 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

II SA/Gd 713/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3071459 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

II SA/Gl 1212/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3100175 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

II SA/Gl 748/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3082830 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

II SA/Ke 337/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3090265 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

II SA/Ke 502/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3088128 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

II SA/Kr 1048/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3082177 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

II SA/Kr 657/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3093904 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

II SA/Kr 815/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3090588 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

II SA/Kr 879/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3077194 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

II SA/Kr 983/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3116785 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

II SA/Lu 143/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3082895 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

II SA/Lu 256/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3116747 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

II SA/Lu 296/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3090350 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

II SA/Lu 384/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3079928 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

II SA/Lu 456/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3098261 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

II SA/Łd 734/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3075312 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

II SA/Ol 471/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3080212 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

II SA/Ol 484/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3080252 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

II SA/Ol 549/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3080243 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

II SA/Ol 577/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3083222 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

II SA/Ol 578/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3082163 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

II SA/Ol 627/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3082808 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

II SA/Ol 631/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3069443 - postanowienie z dnia 27 października 2020 r.

II SA/Ol 647/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3088127 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

II SA/Ol 648/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3082143 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

II SA/Op 193/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3093894 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

II SA/Op 204/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3082917 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

II SA/Op 205/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3082944 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

II SA/Op 259/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3080203 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.

II SA/Rz 722/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3096333 - wyrok z dnia 27 października 2020 r.