Court jurisprudences

I SA/Sz 462/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2576075 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

I SA/Ke 319/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2576080 - postanowienie z dnia 25 października 2018 r.

I SA/Ke 364/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2576079 - postanowienie z dnia 25 października 2018 r.

I SA/Ke 188/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2576078 - postanowienie z dnia 25 października 2018 r.

II SA/Ol 661/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2576070 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

II SA/Ol 624/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2576067 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

I SA/Ke 354/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2576065 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

I SA/Ke 326/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2576064 - postanowienie z dnia 25 października 2018 r.

II SA/Bk 554/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2576063 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

I SA/Lu 704/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2576056 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

I SA/Ke 172/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2576050 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

IV SA/Po 931/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2576048 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

II SA/Łd 594/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2576046 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

II SA/Po 608/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2576047 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

II SAB/Bd 76/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2576042 - postanowienie z dnia 31 października 2018 r.

II SA/Po 288/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2576054 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

II SAB/Bd 77/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2576041 - postanowienie z dnia 31 października 2018 r.

II SA/Sz 707/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2576058 - wyrok z dnia 29 października 2018 r.

I SA/Ke 173/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2576051 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

I SA/Lu 703/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2576055 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

II SAB/Po 34/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2576053 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

I SA/Ke 171/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2576049 - postanowienie z dnia 30 października 2018 r.

II SAB/Bd 73/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2576040 - postanowienie z dnia 31 października 2018 r.

II SA/Po 834/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2576039 - postanowienie z dnia 31 października 2018 r.

II SAB/Op 42/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2576022 - wyrok z dnia 13 września 2018 r.

II SA/Po 436/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2576036 - postanowienie z dnia 31 października 2018 r.

I SA/Lu 698/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2576030 - wyrok z dnia 5 września 2018 r.

II SA/Po 63/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2576035 - postanowienie z dnia 31 października 2018 r.

I SA/Kr 667/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2576025 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

I SA/Lu 184/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2576027 - wyrok z dnia 5 września 2018 r.

II SA/Po 774/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2576038 - postanowienie z dnia 31 października 2018 r.

II SA/Po 720/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2576037 - postanowienie z dnia 31 października 2018 r.

II SA/Po 686/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2576026 - postanowienie z dnia 7 września 2018 r.

I SA/Kr 745/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2576024 - postanowienie z dnia 11 września 2018 r.

I SA/Wr 624/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2576011 - wyrok z dnia 18 września 2018 r.

II SA/Po 577/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2576017 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

II SA/Bd 187/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2576010 - wyrok z dnia 19 września 2018 r.

II SA/Po 586/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2576019 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

II SA/Po 674/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2576016 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

II SA/Po 545/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2576015 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

I SA/Lu 382/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2576007 - wyrok z dnia 19 września 2018 r.

I SA/Op 398/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2576009 - wyrok z dnia 19 września 2018 r.

I SA/Kr 587/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2576021 - postanowienie z dnia 13 września 2018 r.

II SA/Po 582/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2576018 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

II SA/Po 533/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2576014 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

I SA/Lu 421/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2576008 - wyrok z dnia 19 września 2018 r.