Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.echr.coe.int

Wyrok
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
z dnia 12 marca 2019 r.
52497/08
Wolność wyrażania opinii. Prowadzenie licznych postępowań karnych przeciwko redaktorowi naczelnemu dziennika w związku z treściami publikowanymi w jego czasopiśmie.

UZASADNIENIE

Dokument posiada tylko metrykę.