Court jurisprudences

V SA/Wa 463/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152345 - wyrok z dnia 6 listopada 2020 r.

V SA/Wa 523/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167096 - wyrok z dnia 6 listopada 2020 r.

V SA/Wa 811/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3124623 - wyrok z dnia 6 listopada 2020 r.

XIII Ga 839/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3092625 - wyrok z dnia 6 listopada 2020 r.

XIII Ga 861/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3095434 - wyrok z dnia 6 listopada 2020 r.

XIII Ga 872/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3087724 - postanowienie z dnia 6 listopada 2020 r.

XV Ca 161/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3150918 - postanowienie z dnia 6 listopada 2020 r.

XVII AmE 122/19 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 3130536 - wyrok z dnia 6 listopada 2020 r.

XVII AmT 30/19 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 3127296 - wyrok z dnia 6 listopada 2020 r.

XXIII Ga 1270/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3115714 - postanowienie z dnia 6 listopada 2020 r.

XXIII Ga 1307/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3115724 - postanowienie z dnia 6 listopada 2020 r.

173/17, X I Y v. MACEDONIA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

19872/18, MOROZOV v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 5 listopada 2020 r.

32711/19, SALVIA v. WŁOCHY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 5 listopada 2020 r.

34740/10, ÖZBEY v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 5 listopada 2020 r.

36740/19, ROKHLIN v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 5 listopada 2020 r.

40962/13, BAZ v. UKRAINA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

44955/16, CUZA v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 5 listopada 2020 r.

53520/16, FERARU v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 5 listopada 2020 r.

565/18, DUȚĂ v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 5 listopada 2020 r.

61857/16, LUNGU v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 5 listopada 2020 r.

63408/19, FARKAS v. WĘGRY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 5 listopada 2020 r.

67492/17, ÖĞRÜ v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 5 listopada 2020 r.

67713/12, SATICI v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 5 listopada 2020 r.

I ACa 462/20 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

LEX nr 3147567 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

I ACa 748/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

LEX nr 3171068 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

New I ACa 767/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

LEX nr 3184399 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

I ACa 831/19, Moc wsteczna wpisu. - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie

LEX nr 3160218 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

I ACa 833/19 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie

LEX nr 3160213 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

I C 109/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3105159 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

I C 1224/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3101616 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

I C 1939/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku

LEX nr 3153172 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

I C 206/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku

LEX nr 3101576 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

I C 248/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Brodnicy

LEX nr 3149654 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

I C 3031/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Lubinie

LEX nr 3171029 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

I C 311/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3105223 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

I C 514/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3101620 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

I C 66/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3105189 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.