Court jurisprudences

VI SA/Wa 516/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3100723 - postanowienie z dnia 10 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 517/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3096207 - postanowienie z dnia 10 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 518/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3098034 - postanowienie z dnia 10 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 519/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3098069 - postanowienie z dnia 10 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 527/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3097877 - postanowienie z dnia 10 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 528/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3098072 - postanowienie z dnia 10 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 529/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3096271 - postanowienie z dnia 10 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 530/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3096294 - postanowienie z dnia 10 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 551/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3097812 - postanowienie z dnia 10 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 552/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3098011 - postanowienie z dnia 10 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 554/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3097867 - postanowienie z dnia 10 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 556/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3096330 - postanowienie z dnia 10 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 596/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152318 - postanowienie z dnia 10 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 597/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152484 - postanowienie z dnia 10 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 599/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3124701 - postanowienie z dnia 10 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 600/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152298 - postanowienie z dnia 10 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 602/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3124756 - postanowienie z dnia 10 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 603/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3124627 - postanowienie z dnia 10 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 604/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152406 - postanowienie z dnia 10 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 605/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152279 - postanowienie z dnia 10 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 606/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152370 - postanowienie z dnia 10 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 607/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152487 - postanowienie z dnia 10 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 608/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3124804 - postanowienie z dnia 10 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 637/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152391 - postanowienie z dnia 10 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 639/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3124789 - postanowienie z dnia 10 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 640/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3124727 - postanowienie z dnia 10 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 641/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152297 - postanowienie z dnia 10 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 642/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152525 - postanowienie z dnia 10 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 645/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152512 - postanowienie z dnia 10 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 647/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152379 - postanowienie z dnia 10 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 648/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3124644 - postanowienie z dnia 10 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 649/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3124776 - postanowienie z dnia 10 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 650/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152407 - postanowienie z dnia 10 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 651/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3124810 - postanowienie z dnia 10 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 662/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152322 - postanowienie z dnia 10 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 663/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152437 - postanowienie z dnia 10 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 683/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152396 - postanowienie z dnia 10 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 766/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3124824 - postanowienie z dnia 10 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 812/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3124667 - postanowienie z dnia 10 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 835/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152439 - postanowienie z dnia 10 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 965/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3124761 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

VI U 2593/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 3113189 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

V KK 228/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3077052 - postanowienie z dnia 10 listopada 2020 r.

V KK 281/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3077416 - postanowienie z dnia 10 listopada 2020 r.

V SA/Wa 1043/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167267 - postanowienie z dnia 10 listopada 2020 r.

V SA/Wa 1084/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3157262 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

V SA/Wa 11/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167289 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

V SA/Wa 1485/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173826 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

V SA/Wa 2049/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152467 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

V SA/Wa 214/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173909 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

V SA/Wa 2248/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173799 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

V SA/Wa 229/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3179896 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

V SA/Wa 471/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173856 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

V SA/Wa 654/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173845 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

V SA/Wa 655/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173961 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

V SA/Wa 890/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173934 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

XI GC 1185/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3097722 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

XI GC 239/20 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3121285 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

XII C 1487/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3147552 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

XI Ka 217/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie

LEX nr 3167756 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

XI Ka 641/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie

LEX nr 3160322 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

XI Ka 674/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie

LEX nr 3160316 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

XIV C 883/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3101471 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

XV Ca 1407/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3119302 - postanowienie z dnia 10 listopada 2020 r.

XV Ca 525/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3163426 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

XV Ca 970/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3163441 - postanowienie z dnia 10 listopada 2020 r.

XXVI GCo 215/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3169795 - postanowienie z dnia 10 listopada 2020 r.

I ACa 647/20 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 3154131 - wyrok z dnia 9 listopada 2020 r.

I ACa 896/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie

LEX nr 3160212 - wyrok z dnia 9 listopada 2020 r.

I C 1301/11 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 3101506 - wyrok z dnia 9 listopada 2020 r.

I C 1389/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku

LEX nr 3105303 - wyrok z dnia 9 listopada 2020 r.

I C 1587/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku

LEX nr 3105306 - wyrok z dnia 9 listopada 2020 r.

I C 21/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3105191 - wyrok z dnia 9 listopada 2020 r.

I C 272/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Głubczycach

LEX nr 3113167 - wyrok z dnia 9 listopada 2020 r.

I C 296/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Mogilnie

LEX nr 3157848 - wyrok z dnia 9 listopada 2020 r.

I C 434/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Człuchowie

LEX nr 3112519 - wyrok z dnia 9 listopada 2020 r.

I C 469/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3145511 - wyrok z dnia 9 listopada 2020 r.

I C 766/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Lubinie

LEX nr 3171010 - wyrok z dnia 9 listopada 2020 r.

I C 815/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 3089666 - wyrok z dnia 9 listopada 2020 r.

I FSK 777/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3076357 - wyrok z dnia 9 listopada 2020 r.