Court jurisprudences

I SA/Po 408/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3093960 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

I SA/Po 420/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3087004 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

I SA/Po 426/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3094021 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

I SA/Rz 198/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3076141 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

I SA/Rz 199/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3076189 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

I SA/Rz 200/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3076128 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

I SA/Rz 443/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3124680 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

I SA/Rz 449/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3077287 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

I SA/Rz 461/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3076718 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

I SA/Rz 491/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3097969 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

I SA/Rz 500/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3077192 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

I SA/Rz 502/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3077243 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

I SA/Rz 524/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3077256 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

I SA/Rz 618/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3076756 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

I SA/Rz 619/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3076768 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

I SA/Rz 620/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3076704 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

I SA/Rz 668/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3076192 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

I SA/Rz 669/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3076184 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

I SA/Wa 105/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167192 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

I SA/Wa 177/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3179939 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

I SA/Wa 254/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167213 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

I SA/Wa 69/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173811 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

I SAB/Wa 230/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173815 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

I SAB/Wr 121/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3152307 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

IV Ca 633/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Płocku

LEX nr 3105974 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

IV CO 250/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3075359 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

IV CSK 237/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3075377 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

IV CSK 268/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3075382 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

IV CSK 280/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3075368 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

IV CSK 287/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3075394 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

IV CSK 303/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3075353 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

IV KK 374/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3075389 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

IV KK 403/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3160523 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

IV P 2/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie

LEX nr 3101519 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

IV SA/Po 997/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3090447 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

IV SA/Po 998/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3090398 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

IV SA/Wa 1252/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3114096 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

IV SAB/Wa 951/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3162087 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

IV SAB/Wa 952/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3162067 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

IV SAB/Wa 953/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3162127 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

IV SAB/Wr 367/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3080487 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

IV SAB/Wr 373/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3080482 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

IV U 818/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 3163467 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

IV U 898/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu

LEX nr 3130400 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

V CO 211/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3075173 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

V CSK 227/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3160509 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

V CSK 242/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3160469 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

V GC 1152/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 3120559 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

V GC 676/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3106082 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

VI GC 301/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 3113163 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

VIII GC 655/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

LEX nr 3101668 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.