Court jurisprudences

I SA/Wa 940/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2592411 - wyrok z dnia 18 kwietnia 2018 r.

II SA/Lu 39/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2592431 - wyrok z dnia 19 kwietnia 2018 r.

VII SA/Wa 346/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2592410 - postanowienie z dnia 24 kwietnia 2018 r.

III SA/Wa 3964/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2592429 - postanowienie z dnia 16 kwietnia 2018 r.

III SA/Wa 4186/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2592427 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2018 r.

VII SA/Wa 235/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2592428 - postanowienie z dnia 24 kwietnia 2018 r.

VII SA/Wa 2169/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2592413 - postanowienie z dnia 19 kwietnia 2018 r.

III SA/Wa 1870/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2592438 - postanowienie z dnia 17 kwietnia 2018 r.

VII SA/Wa 421/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2592440 - postanowienie z dnia 24 kwietnia 2018 r.

VII SA/Wa 1264/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2592414 - postanowienie z dnia 24 kwietnia 2018 r.

III SA/Wa 2396/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2592399 - postanowienie z dnia 24 kwietnia 2018 r.

III SA/Wa 3825/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2592398 - postanowienie z dnia 16 kwietnia 2018 r.

VII SA/Wa 2653/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2592380 - postanowienie z dnia 18 kwietnia 2018 r.

VII SA/Wa 366/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2592383 - postanowienie z dnia 24 kwietnia 2018 r.

I SO/Wa 4/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2592386 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2018 r.

VII SA/Wa 2861/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2592371 - postanowienie z dnia 17 kwietnia 2018 r.

VII SA/Wa 709/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2592385 - postanowienie z dnia 25 kwietnia 2018 r.

V SA/Wa 681/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2592375 - wyrok z dnia 25 kwietnia 2018 r.

II SAB/Wa 158/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2592389 - postanowienie z dnia 16 kwietnia 2018 r.

VII SA/Wa 325/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2592388 - postanowienie z dnia 17 kwietnia 2018 r.

VII SA/Wa 1437/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2592368 - postanowienie z dnia 25 kwietnia 2018 r.

V SA/Wa 415/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2592373 - wyrok z dnia 19 kwietnia 2018 r.

I OSK 2437/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2592384 - wyrok z dnia 18 kwietnia 2018 r.

III SA/Wa 3854/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2592374 - postanowienie z dnia 16 kwietnia 2018 r.

II SA/Wa 1897/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2592379 - postanowienie z dnia 17 kwietnia 2018 r.

VII SA/Wa 2326/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2592362 - postanowienie z dnia 24 kwietnia 2018 r.

VI SA/Wa 2421/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2592393 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2018 r.

III SA/Wa 248/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2592395 - postanowienie z dnia 18 kwietnia 2018 r.

VI SA/Wa 2457/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2592392 - postanowienie z dnia 25 kwietnia 2018 r.

III SA/Wa 1880/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2592372 - postanowienie z dnia 19 kwietnia 2018 r.

VI SA/Wa 822/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2592364 - postanowienie z dnia 17 kwietnia 2018 r.

I OSK 1059/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2592360 - postanowienie z dnia 25 kwietnia 2018 r.

VII SA/Wa 2583/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2592363 - postanowienie z dnia 18 kwietnia 2018 r.

I OSK 369/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2592334 - wyrok z dnia 20 kwietnia 2018 r.

III SA/Wa 467/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2592351 - postanowienie z dnia 16 kwietnia 2018 r.

VII SA/Wa 2113/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2592348 - postanowienie z dnia 16 kwietnia 2018 r.

VII SA/Wa 1224/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2592337 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2018 r.

VII SA/Wa 1607/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2592350 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2018 r.

I OSK 2846/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2592335 - wyrok z dnia 20 kwietnia 2018 r.

VII SA/Wa 528/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2592359 - postanowienie z dnia 17 kwietnia 2018 r.

VII SA/Wa 2800/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2592344 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2018 r.

VII SA/Wa 2750/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2592341 - postanowienie z dnia 19 kwietnia 2018 r.

III SA/Wa 3826/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2592355 - postanowienie z dnia 16 kwietnia 2018 r.

I OSK 2570/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2592353 - wyrok z dnia 18 kwietnia 2018 r.

VII SA/Wa 1993/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2592358 - postanowienie z dnia 17 kwietnia 2018 r.

VII SA/Wa 1656/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2592357 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2018 r.

II SA/Wa 1016/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2592354 - postanowienie z dnia 18 kwietnia 2018 r.

VI SA/Wa 18/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2592336 - wyrok z dnia 25 kwietnia 2018 r.

I GSK 219/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2592339 - postanowienie z dnia 24 kwietnia 2018 r.

II SA/Wa 1880/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2592352 - postanowienie z dnia 27 kwietnia 2018 r.

VII SA/Wa 103/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2592347 - postanowienie z dnia 24 kwietnia 2018 r.

I SA/Wa 44/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2592333 - wyrok z dnia 19 kwietnia 2018 r.

III SA/Wa 4280/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2592332 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2018 r.

VII SA/Wa 427/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2592331 - postanowienie z dnia 18 kwietnia 2018 r.

I SA/Wa 575/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2592329 - wyrok z dnia 24 kwietnia 2018 r.

II SA/Wa 1336/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2592325 - postanowienie z dnia 24 kwietnia 2018 r.

I OSK 1236/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2592321 - postanowienie z dnia 24 kwietnia 2018 r.

IV SA/Po 318/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2592328 - postanowienie z dnia 17 kwietnia 2018 r.

II OSK 2262/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2592320 - wyrok z dnia 25 kwietnia 2018 r.