Court jurisprudences

II GSK 974/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2598830 - postanowienie z dnia 28 grudnia 2018 r.

III SA/Gd 943/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2598829 - postanowienie z dnia 28 grudnia 2018 r.

II SA/Rz 1350/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2598823 - postanowienie z dnia 27 grudnia 2018 r.

IV SA/Po 831/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2598817 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SAB/Bd 110/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2598815 - postanowienie z dnia 19 listopada 2018 r.

II OSK 2711/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2598803 - wyrok z dnia 8 listopada 2018 r.

I SA/Lu 669/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2598801 - wyrok z dnia 12 grudnia 2018 r.

IV SA/Po 1098/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2598802 - postanowienie z dnia 27 listopada 2018 r.

III SA/Gd 905/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2598800 - postanowienie z dnia 28 grudnia 2018 r.

II GSK 818/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2598795 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

II GZ 456/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2598798 - postanowienie z dnia 28 grudnia 2018 r.

III SA/Gd 673/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2598794 - wyrok z dnia 29 listopada 2018 r.

II GSK 470/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2598784 - postanowienie z dnia 28 grudnia 2018 r.

III SA/Gd 762/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2598792 - wyrok z dnia 29 listopada 2018 r.

II SA/Ke 638/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2598788 - wyrok z dnia 29 listopada 2018 r.

IV SA/Po 908/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2598790 - postanowienie z dnia 18 grudnia 2018 r.

II SA/Kr 1147/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2598782 - wyrok z dnia 16 listopada 2018 r.

II GSK 981/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2598772 - postanowienie z dnia 28 grudnia 2018 r.

II SAB/Gd 103/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2598771 - postanowienie z dnia 28 grudnia 2018 r.

II GSK 2544/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2598762 - postanowienie z dnia 28 grudnia 2018 r.

II SA/Rz 783/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2598774 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

I SA/Kr 116/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2598775 - postanowienie z dnia 28 grudnia 2018 r.

II GZ 454/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2598765 - postanowienie z dnia 28 grudnia 2018 r.

III SA/Kr 141/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2598761 - postanowienie z dnia 27 grudnia 2018 r.

II GSK 1857/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2598759 - postanowienie z dnia 28 grudnia 2018 r.

II SA/Bd 557/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2598777 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

II GSK 2425/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2598760 - postanowienie z dnia 28 grudnia 2018 r.

II OSK 2704/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2598736 - wyrok z dnia 8 listopada 2018 r.

IV SA/Po 1088/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2598758 - postanowienie z dnia 11 grudnia 2018 r.

IV SA/Po 1168/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2598741 - postanowienie z dnia 11 grudnia 2018 r.

II SA/Rz 124/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2598739 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2018 r.

II SA/Gd 718/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2598757 - postanowienie z dnia 28 grudnia 2018 r.

IV SA/Po 921/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2598756 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

II OSK 2221/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2598754 - wyrok z dnia 30 października 2018 r.

II SA/Ke 379/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2598753 - wyrok z dnia 8 listopada 2018 r.

II SA/Bd 558/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2598747 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

IV SA/Po 973/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2598746 - postanowienie z dnia 27 listopada 2018 r.

I OSK 369/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2598734 - wyrok z dnia 7 grudnia 2018 r.

II SA/Kr 1129/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2598752 - wyrok z dnia 27 listopada 2018 r.

IV SA/Po 899/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2598751 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

IV SA/Po 995/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2598731 - postanowienie z dnia 11 grudnia 2018 r.

II SA/Kr 1152/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2598749 - wyrok z dnia 16 listopada 2018 r.

II SA/Rz 799/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2598745 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.