Court jurisprudences

III SA/Wa 2692/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2599158 - postanowienie z dnia 19 września 2017 r.

IV SA/Wa 1298/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2599157 - wyrok z dnia 29 września 2017 r.

V SA/Wa 2505/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2599155 - wyrok z dnia 19 września 2017 r.

V SA/Wa 2502/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2599156 - wyrok z dnia 21 września 2017 r.

VII SA/Wa 867/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2599154 - wyrok z dnia 28 września 2017 r.

II SA/Rz 678/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2599151 - postanowienie z dnia 25 września 2017 r.

II OSK 2025/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2599150 - postanowienie z dnia 26 września 2017 r.

V SA/Wa 2510/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2599152 - wyrok z dnia 21 września 2017 r.

VI SA/Wa 1383/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2599153 - wyrok z dnia 28 września 2017 r.

VI SA/Wa 1408/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2599161 - postanowienie z dnia 13 września 2017 r.

VI SA/Wa 1503/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2599169 - postanowienie z dnia 27 września 2017 r.

VII SA/Wa 1482/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2599145 - postanowienie z dnia 6 września 2017 r.

VII SA/Wa 1102/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2599144 - postanowienie z dnia 6 września 2017 r.

VII SA/Wa 2055/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2599142 - postanowienie z dnia 22 września 2017 r.

V SA/Wa 2449/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2599141 - wyrok z dnia 29 września 2017 r.

V SA/Wa 2452/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2599147 - wyrok z dnia 29 września 2017 r.

IV SA/Wa 2438/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2599149 - wyrok z dnia 21 września 2017 r.

VII SA/Wa 1642/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2599146 - postanowienie z dnia 21 września 2017 r.

I PK 9/14 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2584416 - postanowienie z dnia 13 maja 2014 r.

III UK 4/14 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2575410 - postanowienie z dnia 7 maja 2014 r.

III PK 8/14 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2575415 - postanowienie z dnia 8 maja 2014 r.

III UK 5/14 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2575406 - postanowienie z dnia 7 maja 2014 r.

III UK 12/14 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2575417 - postanowienie z dnia 8 maja 2014 r.

III UK 11/14 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2575414 - postanowienie z dnia 8 maja 2014 r.

III UK 3/14 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2575407 - postanowienie z dnia 7 maja 2014 r.

III UK 2/14 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2575402 - postanowienie z dnia 7 maja 2014 r.

III UK 6/14 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2575400 - postanowienie z dnia 7 maja 2014 r.

I ACa 151/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

LEX nr 2565697 - wyrok z dnia 30 sierpnia 2018 r.

18343/11, VOGLI v. ALBANIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 15 października 2013 r.

8163/07, ALHAN v. TURCJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 2 kwietnia 2013 r.

2654/12, ARI v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 19 listopada 2013 r.

31248/09, HAN v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 15 stycznia 2013 r.

VI SA/Wa 920/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2598410 - wyrok z dnia 29 listopada 2017 r.

II FSK 2489/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2599017 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II OSK 3479/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2599016 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2018 r.

I SA/Po 856/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2599014 - postanowienie z dnia 27 grudnia 2018 r.

I SA/Lu 872/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2599011 - postanowienie z dnia 27 grudnia 2018 r.

I SA/Ke 434/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2599008 - postanowienie z dnia 28 grudnia 2018 r.

II SA/Sz 94/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2599007 - postanowienie z dnia 21 grudnia 2018 r.

I OSK 1013/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2599001 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

II SO/Wa 36/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2599004 - postanowienie z dnia 13 grudnia 2018 r.

II FSK 3157/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2599034 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

I SA/Lu 871/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2599035 - postanowienie z dnia 27 grudnia 2018 r.

I FSK 1817/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2599031 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

III SA/Wa 2621/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2599033 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2018 r.

III SA/Gd 142/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2599032 - postanowienie z dnia 28 grudnia 2018 r.

I OSK 2618/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2599000 - wyrok z dnia 30 października 2018 r.

II OSK 3478/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2599029 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2018 r.

II GSK 3186/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2598996 - wyrok z dnia 16 października 2018 r.

II FSK 1059/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2598999 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

I GZ 342/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2598994 - postanowienie z dnia 16 października 2018 r.

II SA/Bd 421/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2599028 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

III SA/Lu 243/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2599027 - wyrok z dnia 16 października 2018 r.

II FSK 2856/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2599026 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

I GSK 2925/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2598993 - wyrok z dnia 16 października 2018 r.