Court jurisprudences

III SA/Wa 907/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3124749 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

III SA/Wr 368/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3094110 - postanowienie z dnia 10 listopada 2020 r.

III SA/Wr 396/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3094108 - postanowienie z dnia 10 listopada 2020 r.

III SA/Wr 466/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3104257 - postanowienie z dnia 10 listopada 2020 r.

III SA/Wr 504/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3093994 - postanowienie z dnia 10 listopada 2020 r.

III SAB/Gd 84/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3082769 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

III SAB/Łd 29/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3082938 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

III SAB/Po 20/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3085886 - postanowienie z dnia 10 listopada 2020 r.

III SAB/Wr 1323/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3098057 - postanowienie z dnia 10 listopada 2020 r.

II K 111/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 3101627 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

II K 310/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

LEX nr 3116303 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

II K 374/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 3101494 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

II K 87/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

LEX nr 3116315 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

II K 884/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 3113197 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

II KK 250/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3077049 - postanowienie z dnia 10 listopada 2020 r.

II KK 279/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3077144 - postanowienie z dnia 10 listopada 2020 r.

II Ko 61/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Koninie

LEX nr 3159152 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

II OSK 1946/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3093973 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

II OSK 2700/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3094097 - postanowienie z dnia 10 listopada 2020 r.

II OZ 951/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3096191 - postanowienie z dnia 10 listopada 2020 r.

II OZ 952/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3096173 - postanowienie z dnia 10 listopada 2020 r.

II OZ 953/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3096345 - postanowienie z dnia 10 listopada 2020 r.

II OZ 961/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3094160 - postanowienie z dnia 10 listopada 2020 r.

II OZ 962/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3094057 - postanowienie z dnia 10 listopada 2020 r.

II OZ 966/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3094289 - postanowienie z dnia 10 listopada 2020 r.

II OZ 967/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3106799 - postanowienie z dnia 10 listopada 2020 r.

II SA/Bd 316/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3093891 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

II SA/Bd 440/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3106991 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

II SA/Bd 492/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3094206 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

II SA/Bd 506/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3094175 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

II SA/Bd 811/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3093888 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

II SA/Bk 457/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3076924 - postanowienie z dnia 10 listopada 2020 r.

II SA/Bk 740/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3076887 - postanowienie z dnia 10 listopada 2020 r.

II SA/Gd 334/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3086082 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

II SA/Gd 361/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3094146 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

II SA/Gd 422/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3082290 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

II SA/Gd 428/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3124676 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

II SA/Gd 429/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3087951 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

II SA/Gd 504/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3089418 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

II SA/Gd 520/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3089161 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

II SA/Gd 524/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3082107 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

II SA/Gd 550/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3096332 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

II SA/Gd 566/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3089163 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

II SA/Gd 567/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3087507 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

II SA/Gd 579/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3086080 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

II SA/Gd 580/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3089473 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

II SA/Gd 670/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3096314 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

II SA/Gd 671/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3096293 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

II SA/Gd 692/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3089507 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

II SA/Gd 767/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3086041 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

II SA/Ke 509/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3094028 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

II SA/Kr 1020/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3082767 - postanowienie z dnia 10 listopada 2020 r.

II SA/Kr 1040/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3089064 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

II SA/Kr 1232/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3106843 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

II SA/Kr 1371/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3106839 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

II SA/Kr 1510/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3124799 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

II SA/Kr 678/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3100686 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.