Court jurisprudences

I SA/Po 409/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3104136 - wyrok z dnia 3 listopada 2020 r.

I SA/Po 421/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3104113 - wyrok z dnia 3 listopada 2020 r.

I SA/Rz 307/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3084103 - wyrok z dnia 3 listopada 2020 r.

I SA/Rz 410/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3075317 - postanowienie z dnia 3 listopada 2020 r.

I SA/Rz 475/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3080710 - wyrok z dnia 3 listopada 2020 r.

I SA/Rz 483/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3077311 - postanowienie z dnia 3 listopada 2020 r.

I SA/Rz 488/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3152351 - postanowienie z dnia 3 listopada 2020 r.

I SA/Rz 504/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3116626 - wyrok z dnia 3 listopada 2020 r.

I SA/Rz 518/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3075306 - postanowienie z dnia 3 listopada 2020 r.

I SA/Rz 519/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3075328 - postanowienie z dnia 3 listopada 2020 r.

I SA/Rz 525/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3076754 - postanowienie z dnia 3 listopada 2020 r.

I SA/Rz 550/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3084106 - wyrok z dnia 3 listopada 2020 r.

I SA/Rz 600/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3075315 - postanowienie z dnia 3 listopada 2020 r.

I SA/Sz 787/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3080484 - postanowienie z dnia 3 listopada 2020 r.

I SA/Wa 1147/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173958 - postanowienie z dnia 3 listopada 2020 r.

I SA/Wa 1936/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167112 - postanowienie z dnia 3 listopada 2020 r.

I SA/Wa 323/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173855 - wyrok z dnia 3 listopada 2020 r.

I SAB/Po 20/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3076208 - postanowienie z dnia 3 listopada 2020 r.

IV CO 259/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3074749 - postanowienie z dnia 3 listopada 2020 r.

IV CSK 290/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3077128 - postanowienie z dnia 3 listopada 2020 r.

IV CSK 292/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3074760 - postanowienie z dnia 3 listopada 2020 r.

IV CSK 495/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3077075 - postanowienie z dnia 3 listopada 2020 r.

IV CZ 4/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3074753 - postanowienie z dnia 3 listopada 2020 r.

IV Ka 578/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3113958 - wyrok z dnia 3 listopada 2020 r.

New IV Ka 663/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3183703 - wyrok z dnia 3 listopada 2020 r.

IV KO 44/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3074752 - postanowienie z dnia 3 listopada 2020 r.

IV SA/Po 571/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3088156 - wyrok z dnia 3 listopada 2020 r.

IV SA/Po 832/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3088174 - wyrok z dnia 3 listopada 2020 r.

IV SA/Po 871/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3088341 - wyrok z dnia 3 listopada 2020 r.

IV SA/Wa 439/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3110171 - postanowienie z dnia 3 listopada 2020 r.

IV SAB/Po 106/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3088268 - postanowienie z dnia 3 listopada 2020 r.

IV U 601/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3101436 - wyrok z dnia 3 listopada 2020 r.

V CO 208/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3074756 - postanowienie z dnia 3 listopada 2020 r.

V CO 212/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3074746 - postanowienie z dnia 3 listopada 2020 r.

V CSK 198/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3074762 - postanowienie z dnia 3 listopada 2020 r.

V CSK 206/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3074755 - postanowienie z dnia 3 listopada 2020 r.

V CSK 212/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3077080 - postanowienie z dnia 3 listopada 2020 r.

V CSK 222/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3077132 - postanowienie z dnia 3 listopada 2020 r.

V CSK 231/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3074751 - postanowienie z dnia 3 listopada 2020 r.

V CSK 240/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3077074 - postanowienie z dnia 3 listopada 2020 r.

V Ga 660/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 3105262 - postanowienie z dnia 3 listopada 2020 r.

V GC 1312/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 3117966 - wyrok z dnia 3 listopada 2020 r.

VIII Pa 58/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3089296 - wyrok z dnia 3 listopada 2020 r.

VIII Pa 63/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3096931 - wyrok z dnia 3 listopada 2020 r.

VIII U 1139/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3112589 - wyrok z dnia 3 listopada 2020 r.

VIII U 2106/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3107733 - wyrok z dnia 3 listopada 2020 r.

VIII U 2208/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3116077 - wyrok z dnia 3 listopada 2020 r.

VIII U 276/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3163531 - wyrok z dnia 3 listopada 2020 r.

VIII U 4246/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3087728 - wyrok z dnia 3 listopada 2020 r.

VIII U 4772/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3087721 - wyrok z dnia 3 listopada 2020 r.

VIII U 5013/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3087712 - wyrok z dnia 3 listopada 2020 r.

VIII U 874/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3087109 - wyrok z dnia 3 listopada 2020 r.

VIII U 883/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3116076 - wyrok z dnia 3 listopada 2020 r.

VIII Ua 46/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3089669 - wyrok z dnia 3 listopada 2020 r.

VIII Ua 55/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3087713 - wyrok z dnia 3 listopada 2020 r.

VIII Ua 69/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3087707 - wyrok z dnia 3 listopada 2020 r.

VIII Ua 73/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3093536 - wyrok z dnia 3 listopada 2020 r.

VII Pa 118/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3101470 - wyrok z dnia 3 listopada 2020 r.