Court jurisprudences

I CSK 358/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2600826 - postanowienie z dnia 21 grudnia 2018 r.

I PK 257/18 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 2600825 - zarządzenie z dnia 20 grudnia 2018 r.

II CSK 739/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2600824 - postanowienie z dnia 20 grudnia 2018 r.

IV CSK 281/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2600823 - postanowienie z dnia 20 grudnia 2018 r.

II CSK 351/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2600820 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2018 r.

I CNP 14/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2600819 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2018 r.

I CSK 360/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2600811 - postanowienie z dnia 21 grudnia 2018 r.

II CSK 675/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2600809 - postanowienie z dnia 28 grudnia 2018 r.

I CNP 45/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2600818 - postanowienie z dnia 20 grudnia 2018 r.

III CSK 163/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2600817 - postanowienie z dnia 20 grudnia 2018 r.

V KK 575/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2600815 - postanowienie z dnia 20 grudnia 2018 r.

V KK 451/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2600810 - postanowienie z dnia 20 grudnia 2018 r.

III CSK 121/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2600816 - postanowienie z dnia 2 stycznia 2019 r.

I CSK 601/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2600813 - postanowienie z dnia 2 stycznia 2019 r.

II KK 454/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2600812 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2018 r.

I CSK 455/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2600822 - postanowienie z dnia 2 stycznia 2019 r.

III KK 325/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2600821 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2018 r.

I CSK 324/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2600804 - postanowienie z dnia 2 stycznia 2019 r.

I NSP 23/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2600807 - postanowienie z dnia 2 stycznia 2019 r.

IV KK 645/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2600805 - postanowienie z dnia 20 grudnia 2018 r.

IV KK 690/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2600803 - postanowienie z dnia 20 grudnia 2018 r.

I CNP 16/18, Obciążanie kosztami procesu - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2600802 - postanowienie z dnia 21 grudnia 2018 r.

I PZ 38/18 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 2600808 - zarządzenie z dnia 20 grudnia 2018 r.

II KK 481/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2600801 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2018 r.

I CSK 347/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2600806 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2018 r.

V KK 574/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2600800 - postanowienie z dnia 20 grudnia 2018 r.

III CNP 19/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2600799 - postanowienie z dnia 20 grudnia 2018 r.

II CSK 484/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2600797 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2018 r.

IV KK 643/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2600796 - postanowienie z dnia 20 grudnia 2018 r.

III KK 326/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2600795 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2018 r.

II CSK 644/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2600794 - postanowienie z dnia 28 grudnia 2018 r.

II SA/Gl 534/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2600710 - wyrok z dnia 28 listopada 2018 r.

II SA/Wr 568/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2600709 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2018 r.

II SA/Gl 663/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2600706 - wyrok z dnia 23 listopada 2018 r.

IV SAB/Gl 186/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2600684 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

II SA/Wr 635/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2600683 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2018 r.

II SA/Gl 688/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2600682 - wyrok z dnia 16 listopada 2018 r.

III SA/Gl 454/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2600679 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

I SA/Gl 884/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2600704 - wyrok z dnia 28 listopada 2018 r.

I SA/Gl 606/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2600708 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

IV SA/Gl 853/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2600705 - postanowienie z dnia 13 grudnia 2018 r.

III SA/Gd 828/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2600702 - postanowienie z dnia 31 grudnia 2018 r.

III SA/Gl 440/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2600696 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Gl 798/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2600695 - postanowienie z dnia 30 listopada 2018 r.

VII SA/Wa 844/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2600692 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2018 r.

III SO/Łd 12/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2600690 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2018 r.

II SA/Kr 1149/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2600691 - postanowienie z dnia 20 grudnia 2018 r.

III SA/Gl 749/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2600688 - wyrok z dnia 30 listopada 2018 r.

I SA/Bk 695/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2600689 - postanowienie z dnia 2 stycznia 2019 r.

I FSK 1725/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2600677 - wyrok z dnia 8 listopada 2018 r.

III SA/Gl 873/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2600674 - wyrok z dnia 28 listopada 2018 r.

III SA/Gl 459/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2600669 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

I SA/Gl 1104/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2600671 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2018 r.

III SA/Wa 495/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2600670 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r.

I SA/Gl 591/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2600663 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

I SA/Gl 693/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2600667 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

IV SA/Gl 655/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2600666 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

I SA/Gl 400/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2600664 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r.

I SA/Gd 799/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2600659 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

III SA/Gl 425/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2600657 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Łd 630/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2600658 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

III SA/Gl 886/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2600655 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

I SA/Wa 1379/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2600656 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2018 r.