Court jurisprudences

III SA/Gl 438/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2600444 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SA/Gl 1032/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2600463 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2018 r.

III SA/Gl 421/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2600420 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II OSK 2786/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2600432 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

IV SAB/Gl 183/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2600428 - wyrok z dnia 29 listopada 2018 r.

I SA/Bk 640/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2600458 - postanowienie z dnia 2 stycznia 2019 r.

II SA/Gl 679/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2600443 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Wa 3359/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2600407 - postanowienie z dnia 10 sierpnia 2017 r.

VI SA/Wa 224/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2600383 - postanowienie z dnia 25 sierpnia 2017 r.

VII SA/Wa 918/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2600380 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2017 r.

VII SA/Wa 1422/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2600375 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2017 r.

VII SA/Wa 2589/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2600393 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2017 r.

VII SA/Wa 2530/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2600400 - postanowienie z dnia 9 sierpnia 2017 r.

II OSK 3005/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2600397 - wyrok z dnia 30 sierpnia 2017 r.

VI SA/Wa 224/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2600388 - postanowienie z dnia 24 sierpnia 2017 r.

VII SA/Wa 1390/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2600371 - postanowienie z dnia 29 sierpnia 2017 r.

V SA/Wa 963/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2600357 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2017 r.

VII SA/Wa 864/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2600369 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2017 r.

VI SA/Wa 2708/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2600359 - postanowienie z dnia 10 sierpnia 2017 r.

VII SA/Wa 1212/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2600364 - postanowienie z dnia 10 sierpnia 2017 r.

VII SA/Wa 119/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2600355 - postanowienie z dnia 31 sierpnia 2017 r.

VII SA/Wa 1874/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2600352 - postanowienie z dnia 30 sierpnia 2017 r.

II OSK 3006/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2600350 - wyrok z dnia 30 sierpnia 2017 r.

VII SA/Wa 1565/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2600345 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2017 r.

VII SA/Wa 2558/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2600349 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2017 r.

I OSK 3032/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2600335 - wyrok z dnia 29 sierpnia 2017 r.

VII SA/Wa 2380/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2600334 - postanowienie z dnia 30 sierpnia 2017 r.

II OSK 2800/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2600344 - wyrok z dnia 30 sierpnia 2017 r.