Court jurisprudences

42572/15, M.A. v. HOLANDIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 16 października 2018 r.

42902/11, AYAYDIN v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 6 listopada 2018 r.

22715/07, ILIASHVILI v. GRUZJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 9 października 2018 r.

71635/14, CAZAC v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 27 września 2018 r.

35089/15, NEACȘU v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 13 września 2018 r.

52936/15, LOBANOV v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 15 listopada 2018 r.

69885/12, KARAGÖZ v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 18 września 2018 r.

61865/15, CHIRICĂ v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 11 października 2018 r.

20316/13, SMIRNOV v. UKRAINA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 25 września 2018 r.

12193/16, MUSTAFA v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 15 listopada 2018 r.

64831/12, KHAREBAVA v. GRUZJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 11 września 2018 r.

1869/16, PÎRVAN v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 11 października 2018 r.

32038/17, SKOWROŃSKI v. POLSKA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 23 października 2018 r.

56886/10, KABAR v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 20 listopada 2018 r.

486/14, STORCK v. NIEMCY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 26 czerwca 2018 r.

3763/14, DIMCEA v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 27 września 2018 r.

28182/04, NOVIKOV v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 13 grudnia 2018 r.

38304/13, SHALYYEV v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 16 stycznia 2018 r.

3670/09, AKYÜZ v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 23 stycznia 2018 r.

5860/09, TRUTKO v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 10 kwietnia 2018 r.

43302/08, BERIA v. GRUZJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 12 czerwca 2018 r.

60124/17, A.M. v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 26 czerwca 2018 r.

56949/11, SHVIRID v. UKRAINA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 13 listopada 2018 r.

45340/09, PANOV v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 4 grudnia 2018 r.

36042/16, GAWROŃSKI v. POLSKA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 23 października 2018 r.