Court jurisprudences

I OSK 951/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601916 - wyrok z dnia 16 listopada 2018 r.

II SA/Kr 1153/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2601908 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SA/Rz 950/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2601925 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

II SA/Ke 763/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2601915 - postanowienie z dnia 21 grudnia 2018 r.

II SA/Bd 578/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2601901 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SA/Bd 447/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2601907 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

III SA/Gl 424/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2601902 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

I OSK 3568/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601895 - postanowienie z dnia 9 listopada 2018 r.

I SA/Gl 964/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2601900 - wyrok z dnia 28 listopada 2018 r.

II SA/Rz 688/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2601898 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SA/Po 760/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2601897 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

II GSK 3418/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601905 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

II SA/Gl 612/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2601904 - wyrok z dnia 26 listopada 2018 r.

I OSK 3878/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601906 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2018 r.

II SAB/Lu 68/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2599857 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

II AKa 111/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi

OSAŁ 2018/2/87 - wyrok z dnia 14 czerwca 2018 r.

III AUa 1095/17 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi

OSAŁ 2018/2/85 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

I ACa 86/17 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi

OSAŁ 2018/2/84 - wyrok z dnia 31 sierpnia 2017 r.

VI Pa 88/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

LEX nr 2601846 - wyrok z dnia 23 listopada 2018 r.

I GSK 140/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601845 - wyrok z dnia 17 sierpnia 2018 r.

I OSK 1972/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601841 - wyrok z dnia 17 lipca 2018 r.

II OSK 1722/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601840 - wyrok z dnia 17 lipca 2018 r.

I OSK 1930/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601830 - wyrok z dnia 17 lipca 2018 r.

I GSK 758/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601813 - wyrok z dnia 30 sierpnia 2018 r.

I OSK 2023/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601814 - wyrok z dnia 17 lipca 2018 r.

I OW 88/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601811 - postanowienie z dnia 2 sierpnia 2018 r.

I OSK 1485/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601822 - wyrok z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I GSK 753/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601810 - wyrok z dnia 17 sierpnia 2018 r.

I OSK 1883/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601828 - wyrok z dnia 27 lipca 2018 r.

I OSK 2234/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601826 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

II OSK 2075/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601824 - wyrok z dnia 17 lipca 2018 r.

I OSK 2100/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601820 - wyrok z dnia 17 lipca 2018 r.

II OSK 2076/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601808 - wyrok z dnia 17 lipca 2018 r.

I OSK 2180/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601825 - wyrok z dnia 18 lipca 2018 r.

I GSK 1766/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601802 - wyrok z dnia 17 sierpnia 2018 r.

VI SAB/Wa 57/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2601803 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

I OSK 2327/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601801 - wyrok z dnia 6 września 2018 r.

I OSK 1628/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601800 - wyrok z dnia 17 lipca 2018 r.

II FSK 2995/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601799 - wyrok z dnia 18 lipca 2018 r.

I GSK 887/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601796 - wyrok z dnia 11 lipca 2018 r.

I GSK 754/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601805 - wyrok z dnia 17 sierpnia 2018 r.

I OSK 1944/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601795 - wyrok z dnia 17 lipca 2018 r.

II OSK 2067/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601807 - wyrok z dnia 17 lipca 2018 r.

I SA/Wr 369/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2601777 - wyrok z dnia 26 września 2018 r.

I SA/Bd 363/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2601776 - wyrok z dnia 25 września 2018 r.

I GSK 236/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601775 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Lu 399/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2601763 - wyrok z dnia 26 września 2018 r.

II OSK 106/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601750 - wyrok z dnia 26 września 2018 r.