Court jurisprudences

II SA/Wa 663/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3124735 - wyrok z dnia 16 listopada 2020 r.

II SA/Wa 674/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152069 - wyrok z dnia 16 listopada 2020 r.

II SA/Wa 681/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167200 - wyrok z dnia 16 listopada 2020 r.

II SA/Wa 684/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3110126 - wyrok z dnia 16 listopada 2020 r.

II SA/Wa 701/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3180786 - wyrok z dnia 16 listopada 2020 r.

II SA/Wa 752/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3114024 - wyrok z dnia 16 listopada 2020 r.

II SA/Wa 781/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3124674 - wyrok z dnia 16 listopada 2020 r.

II SA/Wa 788/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152087 - wyrok z dnia 16 listopada 2020 r.

II SA/Wa 985/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3106968 - postanowienie z dnia 16 listopada 2020 r.

II SA/Wr 588/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3124822 - postanowienie z dnia 16 listopada 2020 r.

II SAB/Bd 78/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3082774 - postanowienie z dnia 16 listopada 2020 r.

II SAB/Wa 253/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3096199 - postanowienie z dnia 16 listopada 2020 r.

II SAB/Wa 288/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3106706 - postanowienie z dnia 16 listopada 2020 r.

II SAB/Wa 364/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3124775 - wyrok z dnia 16 listopada 2020 r.

II SAB/Wa 399/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3096320 - wyrok z dnia 16 listopada 2020 r.

II SAB/Wa 415/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3106947 - wyrok z dnia 16 listopada 2020 r.

II SAB/Wa 470/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116493 - wyrok z dnia 16 listopada 2020 r.

II SAB/Wa 562/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3106733 - postanowienie z dnia 16 listopada 2020 r.

II W 1827/20 - Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

LEX nr 3145119 - postanowienie z dnia 16 listopada 2020 r.

II W 1839/20 - Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

LEX nr 3130489 - postanowienie z dnia 16 listopada 2020 r.

II W 1840/20 - Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

LEX nr 3130490 - postanowienie z dnia 16 listopada 2020 r.

II W 528/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

LEX nr 3120014 - wyrok z dnia 16 listopada 2020 r.

I SA/Bd 261/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3081125 - postanowienie z dnia 16 listopada 2020 r.

I SA/Bd 316/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3081056 - postanowienie z dnia 16 listopada 2020 r.

I SA/Bd 317/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3081014 - postanowienie z dnia 16 listopada 2020 r.

I SA/Bd 318/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3081088 - postanowienie z dnia 16 listopada 2020 r.

I SA/Bd 319/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3080701 - postanowienie z dnia 16 listopada 2020 r.

I SA/Bd 320/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3080715 - postanowienie z dnia 16 listopada 2020 r.

I SA/Bd 321/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3081167 - postanowienie z dnia 16 listopada 2020 r.

I SA/Bd 322/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3081137 - postanowienie z dnia 16 listopada 2020 r.

I SA/Bd 463/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3080965 - postanowienie z dnia 16 listopada 2020 r.

I SA/Bd 781/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3080285 - postanowienie z dnia 16 listopada 2020 r.

I SA/Gd 898/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3081175 - postanowienie z dnia 16 listopada 2020 r.

I SA/Gl 1105/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3114189 - wyrok z dnia 16 listopada 2020 r.

I SA/Gl 1328/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3080258 - postanowienie z dnia 16 listopada 2020 r.

I SA/Gl 1334/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3080198 - postanowienie z dnia 16 listopada 2020 r.

I SA/Gl 1347/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3080273 - postanowienie z dnia 16 listopada 2020 r.

I SA/Gl 1356/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3080478 - postanowienie z dnia 16 listopada 2020 r.

I SA/Gl 1678/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3106992 - wyrok z dnia 16 listopada 2020 r.

I SA/Gl 890/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3080259 - postanowienie z dnia 16 listopada 2020 r.

I SA/Gl 975/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3096159 - wyrok z dnia 16 listopada 2020 r.

I SA/Gl 976/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3096272 - wyrok z dnia 16 listopada 2020 r.

I SA/Łd 435/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3080975 - postanowienie z dnia 16 listopada 2020 r.

I SA/Łd 522/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3081068 - postanowienie z dnia 16 listopada 2020 r.

I SA/Ol 521/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3080698 - postanowienie z dnia 16 listopada 2020 r.

I SA/Ol 650/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3080718 - postanowienie z dnia 16 listopada 2020 r.

I SA/Ol 651/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3080749 - postanowienie z dnia 16 listopada 2020 r.

I SA/Ol 652/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3080768 - postanowienie z dnia 16 listopada 2020 r.

I SA/Rz 641/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3080714 - postanowienie z dnia 16 listopada 2020 r.

I SA/Rz 729/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3080688 - postanowienie z dnia 16 listopada 2020 r.

I SA/Sz 382/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3083299 - postanowienie z dnia 16 listopada 2020 r.

I SA/Sz 584/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3083292 - postanowienie z dnia 16 listopada 2020 r.

I SA/Sz 585/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3083255 - postanowienie z dnia 16 listopada 2020 r.

I SA/Sz 803/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3080694 - postanowienie z dnia 16 listopada 2020 r.

I SA/Wa 1338/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167134 - postanowienie z dnia 16 listopada 2020 r.

I SA/Wa 147/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167099 - wyrok z dnia 16 listopada 2020 r.

I SA/Wa 234/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3157358 - wyrok z dnia 16 listopada 2020 r.

I SA/Wa 263/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167045 - wyrok z dnia 16 listopada 2020 r.

I SA/Wa 2741/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167217 - wyrok z dnia 16 listopada 2020 r.

I SA/Wa 2786/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173833 - wyrok z dnia 16 listopada 2020 r.

I SA/Wa 2800/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167288 - wyrok z dnia 16 listopada 2020 r.

I SA/Wa 644/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167105 - wyrok z dnia 16 listopada 2020 r.

I SA/Wa 658/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173804 - postanowienie z dnia 16 listopada 2020 r.

I SA/Wr 518/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3157330 - postanowienie z dnia 16 listopada 2020 r.

I SA/Wr 926/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3152222 - postanowienie z dnia 16 listopada 2020 r.

I SAB/Wa 438/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3096205 - postanowienie z dnia 16 listopada 2020 r.

I SAB/Wr 57/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3081130 - postanowienie z dnia 16 listopada 2020 r.

I SAB/Wr 58/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3081092 - postanowienie z dnia 16 listopada 2020 r.

I SAB/Wr 59/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3152146 - postanowienie z dnia 16 listopada 2020 r.

I SPP/Gd 362/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3080012 - postanowienie z dnia 16 listopada 2020 r.

I UK 332/19 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 3080590 - zarządzenie z dnia 16 listopada 2020 r.

I UK 359/19 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 3080370 - zarządzenie z dnia 16 listopada 2020 r.

I UK 450/19 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 3080517 - zarządzenie z dnia 16 listopada 2020 r.

I UK 470/19 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 3080552 - zarządzenie z dnia 16 listopada 2020 r.

I UK 54/20 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 3080645 - zarządzenie z dnia 16 listopada 2020 r.

IV KK 339/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3080401 - postanowienie z dnia 16 listopada 2020 r.

IV KZ 58/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3083009 - postanowienie z dnia 16 listopada 2020 r.

IV P 151/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie

LEX nr 3144712 - wyrok z dnia 16 listopada 2020 r.

IV P 239/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3105595 - wyrok z dnia 16 listopada 2020 r.

IV SA/Wa 1174/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3114059 - wyrok z dnia 16 listopada 2020 r.

IV SA/Wa 1405/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3157273 - wyrok z dnia 16 listopada 2020 r.

IV SA/Wa 1524/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3114073 - wyrok z dnia 16 listopada 2020 r.

IV SA/Wa 2606/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3124691 - wyrok z dnia 16 listopada 2020 r.

IV SA/Wa 615/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3157370 - wyrok z dnia 16 listopada 2020 r.

IV SAB/Wr 394/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3089701 - postanowienie z dnia 16 listopada 2020 r.

Ts 115/20 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2021/40 - postanowienie z dnia 16 listopada 2020 r.

New V AGa 90/20 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

LEX nr 3185284 - wyrok z dnia 16 listopada 2020 r.

V GC 1471/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 3120555 - wyrok z dnia 16 listopada 2020 r.

VIII C 918/20 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3092709 - wyrok z dnia 16 listopada 2020 r.

VIII Pa 137/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3092626 - wyrok z dnia 16 listopada 2020 r.