Court jurisprudences

I GSK 828/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2606949 - wyrok z dnia 28 listopada 2018 r.

I FSK 1813/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2606947 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

II FZ 730/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2606941 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2018 r.

II SA/Po 507/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2606939 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

IV SA/Po 1071/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2606936 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2018 r.

II SA/Op 442/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2606933 - wyrok z dnia 13 grudnia 2018 r.

I SA/Wr 170/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2606928 - wyrok z dnia 30 listopada 2018 r.

I SA/Kr 581/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2606930 - postanowienie z dnia 14 listopada 2018 r.

I FSK 2105/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2606926 - wyrok z dnia 8 listopada 2018 r.

II FSK 396/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2606925 - wyrok z dnia 23 listopada 2018 r.

II SA/Wr 835/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2606922 - postanowienie z dnia 8 stycznia 2019 r.

II SA/Po 1100/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2606921 - postanowienie z dnia 3 stycznia 2019 r.

I SA/Po 456/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2606917 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

I SA/Kr 622/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2606915 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II OSK 1627/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2606913 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

I FZ 381/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2606910 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 r.

II SA/Wr 794/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2606909 - postanowienie z dnia 29 listopada 2018 r.

II GSK 5751/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2606905 - wyrok z dnia 27 listopada 2018 r.

II FSK 3090/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2606901 - wyrok z dnia 9 listopada 2018 r.

II SA/Op 438/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2606902 - wyrok z dnia 13 grudnia 2018 r.

II SA/Bd 1017/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2606897 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2018 r.

I SA/Gl 1229/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2606895 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2019 r.

II SAB/Bd 80/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2606899 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

I SAB/Łd 9/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2606894 - wyrok z dnia 10 grudnia 2018 r.

III SA/Wa 219/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2606890 - wyrok z dnia 28 listopada 2018 r.

I SA/Gl 960/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2606889 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2019 r.

I SA/Kr 640/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2606888 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2018 r.

II FSK 234/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2606883 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

II GSK 846/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2606878 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

I SA/Kr 549/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2606880 - postanowienie z dnia 28 grudnia 2018 r.

I SA/Kr 766/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2606879 - postanowienie z dnia 20 grudnia 2018 r.

III SO/Gd 33/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2606875 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2019 r.

III SA/Wr 507/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2606873 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 r.

II FSK 1266/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2606872 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2019 r.

II SA/Wr 546/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2606871 - postanowienie z dnia 8 stycznia 2019 r.

II SA/Wr 821/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2606870 - postanowienie z dnia 30 listopada 2018 r.

IV SA/Wr 355/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2606863 - postanowienie z dnia 2 stycznia 2019 r.

II FZ 832/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2606864 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2019 r.

I SA/Ke 416/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2606859 - wyrok z dnia 31 grudnia 2018 r.

II OSK 3168/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2606861 - wyrok z dnia 28 listopada 2018 r.