Court jurisprudences

New III FSK 3381/21 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3184776 - wyrok z dnia 27 kwietnia 2021 r.

III FSK 3492/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3168794 - postanowienie z dnia 27 kwietnia 2021 r.

III FSK 3493/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3168796 - postanowienie z dnia 27 kwietnia 2021 r.

III FSK 3494/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3168801 - postanowienie z dnia 27 kwietnia 2021 r.

III FSK 3499/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3167668 - postanowienie z dnia 27 kwietnia 2021 r.

III FSK 3606/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3167673 - postanowienie z dnia 27 kwietnia 2021 r.

III FSK 3616/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3175866 - postanowienie z dnia 27 kwietnia 2021 r.

III FSK 3617/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3175819 - postanowienie z dnia 27 kwietnia 2021 r.

III FSK 3618/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3175833 - postanowienie z dnia 27 kwietnia 2021 r.

III FW 3/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3169471 - postanowienie z dnia 27 kwietnia 2021 r.

III FZ 273/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3168799 - postanowienie z dnia 27 kwietnia 2021 r.

III FZ 330/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3167580 - postanowienie z dnia 27 kwietnia 2021 r.

New III K 78/21 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3187376 - wyrok z dnia 27 kwietnia 2021 r.

III KZ 74/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3181525 - postanowienie z dnia 27 kwietnia 2021 r.

III PSK 77/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3177847 - postanowienie z dnia 27 kwietnia 2021 r.

New III RC 3/21 - Wyrok Sądu Rejonowego w Piszu

LEX nr 3184078 - wyrok z dnia 27 kwietnia 2021 r.

III SA/Gl 100/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3166163 - postanowienie z dnia 27 kwietnia 2021 r.

III SA/Gl 171/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3174369 - postanowienie z dnia 27 kwietnia 2021 r.

III SA/Gl 297/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3166132 - postanowienie z dnia 27 kwietnia 2021 r.

III SA/Gl 464/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3166120 - postanowienie z dnia 27 kwietnia 2021 r.

III SA/Gl 712/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3166125 - postanowienie z dnia 27 kwietnia 2021 r.

III SA/Kr 611/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3166168 - postanowienie z dnia 27 kwietnia 2021 r.

III SA/Kr 92/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3167629 - wyrok z dnia 27 kwietnia 2021 r.

III SAB/Gl 182/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3166116 - postanowienie z dnia 27 kwietnia 2021 r.

III SAB/Kr 30/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3166173 - postanowienie z dnia 27 kwietnia 2021 r.

II K 10/21 - Wyrok Sądu Rejonowego w Chełmnie

LEX nr 3183895 - wyrok z dnia 27 kwietnia 2021 r.

II KK 129/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3177787 - postanowienie z dnia 27 kwietnia 2021 r.

II PSK 69/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3177780 - postanowienie z dnia 27 kwietnia 2021 r.

II SA/Gd 188/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3169145 - postanowienie z dnia 27 kwietnia 2021 r.

II SA/Gd 69/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3171531 - wyrok z dnia 27 kwietnia 2021 r.

II SA/Gd 748/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3170810 - postanowienie z dnia 27 kwietnia 2021 r.

II SA/Gd 813/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3171623 - postanowienie z dnia 27 kwietnia 2021 r.

II SA/Gd 846/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3166150 - postanowienie z dnia 27 kwietnia 2021 r.

II SA/Gd 890/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3174574 - wyrok z dnia 27 kwietnia 2021 r.

II SA/Kr 904/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3171602 - postanowienie z dnia 27 kwietnia 2021 r.

II SA/Op 219/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3165791 - postanowienie z dnia 27 kwietnia 2021 r.

II SA/Po 240/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3175856 - postanowienie z dnia 27 kwietnia 2021 r.

II SA/Rz 24/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3166189 - postanowienie z dnia 27 kwietnia 2021 r.

II SA/Rz 420/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3166175 - postanowienie z dnia 27 kwietnia 2021 r.

II SA/Rz 43/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3175847 - wyrok z dnia 27 kwietnia 2021 r.

II SA/Rz 525/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3165794 - postanowienie z dnia 27 kwietnia 2021 r.