Court jurisprudences

II GSK 3510/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2608095 - wyrok z dnia 4 grudnia 2018 r.

II GSK 3615/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2608093 - wyrok z dnia 23 listopada 2018 r.

II GSK 3014/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2608091 - wyrok z dnia 14 grudnia 2018 r.

II SAB/Po 123/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2608084 - postanowienie z dnia 8 stycznia 2019 r.

I SA/Rz 965/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2608079 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2019 r.

II SA/Ol 901/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2608072 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2019 r.

II GZ 460/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2608062 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2019 r.

I SA/Kr 994/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2608057 - wyrok z dnia 8 listopada 2018 r.

II SA/Ol 899/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2608058 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2019 r.

II SA/Rz 1401/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2608089 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2019 r.

III SA/Po 4/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2608069 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2019 r.

I GSK 865/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2608055 - wyrok z dnia 12 grudnia 2018 r.

III SA/Wa 2942/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2608068 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2019 r.

II SA/Bd 476/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2608067 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2018 r.

I SA/Rz 1057/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2608065 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2019 r.

III SA/Kr 1128/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2608060 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2019 r.

II GZ 463/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2608059 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2019 r.

I GZ 427/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2608066 - postanowienie z dnia 7 grudnia 2018 r.

I GSK 3239/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2608052 - wyrok z dnia 4 grudnia 2018 r.

II SA/Wr 627/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2608081 - postanowienie z dnia 2 stycznia 2019 r.

I SA/Gd 22/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2608080 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2019 r.

II OSK 3498/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2608053 - postanowienie z dnia 8 stycznia 2019 r.

I SA/Lu 905/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2608051 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 r.

II SA/Rz 57/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2608050 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2019 r.

III SAB/Lu 10/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2608045 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

I GZ 383/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2608033 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2019 r.

I SA/Rz 966/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2608026 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2019 r.

I SA/Op 383/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2608023 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2019 r.

VII SA/Wa 856/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2608020 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2018 r.

III SA/Gd 318/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2608006 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2019 r.

II OSK 2710/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2608043 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

II SA/Ol 1215/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2608029 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2019 r.

II GSK 1436/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2608015 - wyrok z dnia 29 listopada 2018 r.

I SA/Bk 651/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2608017 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2019 r.

II SA/Ke 757/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2608013 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2019 r.

I GSK 931/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2608040 - postanowienie z dnia 8 stycznia 2019 r.

II SA/Gd 749/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2608038 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2019 r.

I GZ 472/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2608036 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2019 r.