Court jurisprudences

II SA/Sz 1112/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2604554 - postanowienie z dnia 28 grudnia 2018 r.

II SA/Ol 519/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2604552 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 r.

III SA/Kr 835/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2604550 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 r.

III SA/Łd 10/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2604558 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2019 r.

II GSK 4743/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2604543 - wyrok z dnia 14 grudnia 2018 r.

III SA/Wa 2208/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2604541 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 r.

II SA/Sz 1298/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2604538 - postanowienie z dnia 28 grudnia 2018 r.

IV SA/Wr 442/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2604537 - postanowienie z dnia 8 stycznia 2019 r.

I GSK 684/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2604536 - wyrok z dnia 6 grudnia 2018 r.

II SAB/Bd 85/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2604533 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2018 r.

II SA/Op 434/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2604529 - wyrok z dnia 18 grudnia 2018 r.

II GSK 1108/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2604528 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 r.

I SA/Wr 1128/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2604527 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2018 r.

I SA/Po 857/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2604523 - postanowienie z dnia 8 stycznia 2019 r.

I GSK 927/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2604521 - wyrok z dnia 6 grudnia 2018 r.

I SA/Łd 740/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2604519 - postanowienie z dnia 8 stycznia 2019 r.

I SAB/Kr 10/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2604518 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2018 r.

II OW 139/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2604517 - postanowienie z dnia 18 grudnia 2018 r.

III SA/Gl 776/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2604512 - postanowienie z dnia 7 stycznia 2019 r.

I GSK 851/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2604506 - wyrok z dnia 6 grudnia 2018 r.

II SA/Łd 1137/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2604508 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

II SA/Op 447/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2604505 - wyrok z dnia 18 grudnia 2018 r.

II FZ 812/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2604499 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 r.

I OSK 1861/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2604442 - wyrok z dnia 13 czerwca 2018 r.

I OSK 1834/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2604457 - wyrok z dnia 12 czerwca 2018 r.

III SA/Wa 937/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2604452 - postanowienie z dnia 22 czerwca 2018 r.

II SAB/Wa 217/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2604445 - postanowienie z dnia 13 czerwca 2018 r.

I OSK 1751/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2604462 - wyrok z dnia 14 czerwca 2018 r.

I OSK 131/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2604454 - wyrok z dnia 6 czerwca 2018 r.

II OSK 1734/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2604450 - wyrok z dnia 13 czerwca 2018 r.