Court jurisprudences

II SA/Rz 739/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3152094 - wyrok z dnia 17 listopada 2020 r.

II SA/Rz 761/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3098023 - wyrok z dnia 17 listopada 2020 r.

II SA/Rz 765/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3098076 - wyrok z dnia 17 listopada 2020 r.

II SA/Rz 774/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3097825 - wyrok z dnia 17 listopada 2020 r.

II SA/Rz 799/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3096139 - wyrok z dnia 17 listopada 2020 r.

II SA/Rz 835/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3094005 - wyrok z dnia 17 listopada 2020 r.

II SA/Rz 940/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3088803 - wyrok z dnia 17 listopada 2020 r.

II SA/Rz 959/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3096301 - wyrok z dnia 17 listopada 2020 r.

II SA/Rz 970/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3096113 - wyrok z dnia 17 listopada 2020 r.

II SA/Wa 1255/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3151975 - wyrok z dnia 17 listopada 2020 r.

II SA/Wa 1350/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3151978 - wyrok z dnia 17 listopada 2020 r.

II SA/Wa 1390/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152119 - wyrok z dnia 17 listopada 2020 r.

II SA/Wa 293/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3157345 - wyrok z dnia 17 listopada 2020 r.

II SA/Wa 515/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3114259 - wyrok z dnia 17 listopada 2020 r.

II SA/Wa 721/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167246 - wyrok z dnia 17 listopada 2020 r.

II SA/Wa 857/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167160 - wyrok z dnia 17 listopada 2020 r.

II SA/Wr 466/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3092954 - postanowienie z dnia 17 listopada 2020 r.

II SAB/Bd 21/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3082973 - postanowienie z dnia 17 listopada 2020 r.

II SAB/Bk 156/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3080918 - postanowienie z dnia 17 listopada 2020 r.

II SAB/Bk 166/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3081027 - postanowienie z dnia 17 listopada 2020 r.

II SAB/Bk 179/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3080999 - postanowienie z dnia 17 listopada 2020 r.

II SAB/Bk 180/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3081150 - postanowienie z dnia 17 listopada 2020 r.

II SAB/Bk 181/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3080968 - postanowienie z dnia 17 listopada 2020 r.

II SAB/Bk 182/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3080935 - postanowienie z dnia 17 listopada 2020 r.

II SAB/Bk 183/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3081195 - postanowienie z dnia 17 listopada 2020 r.

II SAB/Bk 184/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3080897 - postanowienie z dnia 17 listopada 2020 r.

II SAB/Bk 185/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3081004 - postanowienie z dnia 17 listopada 2020 r.

II SAB/Bk 186/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3081163 - postanowienie z dnia 17 listopada 2020 r.

II SAB/Bk 187/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3081126 - postanowienie z dnia 17 listopada 2020 r.

II SAB/Bk 188/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3081032 - postanowienie z dnia 17 listopada 2020 r.

II SAB/Gd 61/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3085871 - wyrok z dnia 17 listopada 2020 r.

II SAB/Gd 83/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3087977 - wyrok z dnia 17 listopada 2020 r.

II SAB/Lu 118/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3098075 - wyrok z dnia 17 listopada 2020 r.

II SAB/Lu 89/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3093249 - wyrok z dnia 17 listopada 2020 r.

II SAB/Lu 94/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3089806 - wyrok z dnia 17 listopada 2020 r.

II SAB/Lu 96/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3089905 - wyrok z dnia 17 listopada 2020 r.

II SAB/Łd 89/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3080919 - postanowienie z dnia 17 listopada 2020 r.

II SAB/Ol 67/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3081192 - postanowienie z dnia 17 listopada 2020 r.

II SAB/Ol 73/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3094190 - wyrok z dnia 17 listopada 2020 r.

II SAB/Ol 77/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3089042 - wyrok z dnia 17 listopada 2020 r.

II SAB/Ol 78/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3089916 - wyrok z dnia 17 listopada 2020 r.

II SAB/Rz 36/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3096153 - wyrok z dnia 17 listopada 2020 r.

II SAB/Wa 101/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116451 - wyrok z dnia 17 listopada 2020 r.

II SAB/Wa 471/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152010 - wyrok z dnia 17 listopada 2020 r.

II SO/Rz 9/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3096337 - postanowienie z dnia 17 listopada 2020 r.

II SO/Wr 5/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3106712 - postanowienie z dnia 17 listopada 2020 r.

II UK 341/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3080412 - postanowienie z dnia 17 listopada 2020 r.

II UK 352/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3080315 - postanowienie z dnia 17 listopada 2020 r.

II UK 353/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3080358 - postanowienie z dnia 17 listopada 2020 r.

II UK 363/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3080383 - postanowienie z dnia 17 listopada 2020 r.

II UK 375/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3080320 - postanowienie z dnia 17 listopada 2020 r.

II UK 387/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3080400 - postanowienie z dnia 17 listopada 2020 r.

II UK 398/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3080376 - postanowienie z dnia 17 listopada 2020 r.

II W 1460/20 - Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

LEX nr 3130487 - postanowienie z dnia 17 listopada 2020 r.

I KK 122/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3083056 - postanowienie z dnia 17 listopada 2020 r.

I KK 17/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3080377 - postanowienie z dnia 17 listopada 2020 r.

I Nc 2277/20 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Tczewie

LEX nr 3175517 - postanowienie z dnia 17 listopada 2020 r.

I OSK 1168/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3167179 - wyrok z dnia 17 listopada 2020 r.

I OSK 1180/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3082316 - wyrok z dnia 17 listopada 2020 r.

I OSK 1184/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3167226 - wyrok z dnia 17 listopada 2020 r.

I OSK 1454/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3082307 - postanowienie z dnia 17 listopada 2020 r.

I OSK 1621/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3167103 - wyrok z dnia 17 listopada 2020 r.

I OSK 2909/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3167052 - wyrok z dnia 17 listopada 2020 r.

I OW 100/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3089707 - postanowienie z dnia 17 listopada 2020 r.

I OW 126/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3089509 - postanowienie z dnia 17 listopada 2020 r.

I OZ 891/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3173829 - postanowienie z dnia 17 listopada 2020 r.

I OZ 892/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3157400 - postanowienie z dnia 17 listopada 2020 r.

I OZ 935/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3094232 - postanowienie z dnia 17 listopada 2020 r.

I OZ 943/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3082162 - postanowienie z dnia 17 listopada 2020 r.

I OZ 946/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3082111 - postanowienie z dnia 17 listopada 2020 r.