49645/09, Zakaz nieludzkiego i poniżającego traktowania. Zakaz dyskryminacji. Nieprawidłowe zwalczanie przemocy domowej przez... - OpenLEX

49645/09, Zakaz nieludzkiego i poniżającego traktowania. Zakaz dyskryminacji. Nieprawidłowe zwalczanie przemocy domowej przez organy władzy., BĂLSAN v. RUMUNIA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.echr.coe.int

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 23 maja 2017 r. 49645/09 Zakaz nieludzkiego i poniżającego traktowania. Zakaz dyskryminacji. Nieprawidłowe zwalczanie przemocy domowej przez organy władzy.

Dokument posiada tylko metrykę.

Przetłumaczono z angielskiej wersji językowej orzeczenia opublikowanego na oficjalnych stronach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
http://www.echr.coe.int.
Za tłumaczenie na język polski odpowiedzialność ponosi Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska.