Court jurisprudences

III SO/Gd 9/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3076711 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

III U 635/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 3151910 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

II K 1162/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Grudziądzu

LEX nr 3112578 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

II K 561/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bełchatowie

LEX nr 3101487 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

II KK 100/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3075139 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

II KK 115/20 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3077073 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

II KO 29/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3168968 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

II OSK 1617/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3167218 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

II OSK 1657/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3167165 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

II OSK 1726/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3167161 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

II OSK 2355/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3090324 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

II OSK 2711/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3167172 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

II OZ 927/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3167305 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

II OZ 933/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3167310 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

II OZ 936/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3085924 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

II OZ 946/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3086160 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

II OZ 947/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3085962 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

II OZ 948/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3085970 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

II OZ 949/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3085897 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

II PK 115/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3075146 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

II PK 13/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3075162 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

II PK 133/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3075185 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

II PK 14/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3075153 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

II PK 156/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3075184 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

II PK 16/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3075156 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

II SA/Bd 913/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3080486 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

II SA/Bk 362/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3076355 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

II SA/Bk 363/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3076313 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

II SA/Bk 78/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3076299 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

II SA/Gd 576/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3076366 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

II SA/Gd 771/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3076347 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

II SA/Kr 430/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3090293 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

II SA/Kr 541/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3085979 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

II SA/Kr 672/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3152524 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

II SA/Kr 735/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3087918 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

II SA/Kr 763/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3152273 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

II SA/Kr 771/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3090413 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

II SA/Kr 795/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3152459 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

II SA/Kr 868/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3152262 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

II SA/Kr 950/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3088007 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

II SA/Kr 954/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3152323 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

II SA/Kr 961/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3152507 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

II SA/Kr 977/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3116795 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

II SA/Kr 999/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3090168 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

II SA/Lu 352/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3110097 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

II SA/Lu 353/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3152272 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

II SA/Lu 354/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3090501 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

II SA/Lu 355/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3090412 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

II SA/Lu 397/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3152368 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

II SA/Lu 474/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3152294 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

II SA/Lu 488/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3090356 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.