Court jurisprudences

I SAB/Kr 5/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2610006 - postanowienie z dnia 30 maja 2018 r.

I CZ 25/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2609925 - postanowienie z dnia 22 lutego 2018 r.

III PK 36/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2609924 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r.

III KO 89/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2609923 - postanowienie z dnia 18 października 2017 r.

I UK 3/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2609919 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2019 r.

II UK 15/19 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 2609918 - zarządzenie z dnia 22 stycznia 2019 r.

II KK 9/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2609917 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2019 r.

III UK 109/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2609916 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r.

I PK 5/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2609915 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2019 r.

III PK 41/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2609913 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r.

III KK 238/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2609912 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2019 r.

I UK 171/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2609906 - postanowienie z dnia 15 lutego 2018 r.

III UK 1/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2609909 - wyrok z dnia 23 stycznia 2019 r.

II KZ 42/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2609908 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2019 r.

I CSK 339/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2609907 - postanowienie z dnia 13 grudnia 2018 r.

II KK 8/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2609911 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2019 r.

III KK 557/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2609910 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2019 r.

I CSK 548/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2609905 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2018 r.

II KK 491/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2609903 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2019 r.

III KK 549/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2609902 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r.

III CZ 50/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2609899 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2019 r.

III CSK 261/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2609901 - postanowienie z dnia 7 lutego 2018 r.

I UK 25/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2609900 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2019 r.

I CSK 507/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2609896 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2019 r.

III KK 261/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2609895 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2019 r.

III KK 267/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2609894 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2019 r.

I SA/Kr 1031/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2609840 - postanowienie z dnia 13 grudnia 2018 r.

I SA/Gd 1726/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2609848 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r.

II OSK 2379/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2609837 - wyrok z dnia 28 listopada 2018 r.

II SA/Gd 5/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2609846 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2019 r.

II OZ 1339/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2609844 - postanowienie z dnia 20 grudnia 2018 r.

I OZ 1245/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2609831 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2019 r.

I SA/Gl 832/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2609830 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2019 r.

I SA/Bd 458/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2609835 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2019 r.

I SA/Kr 1034/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2609816 - postanowienie z dnia 13 grudnia 2018 r.

II SA/Po 858/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2609829 - postanowienie z dnia 7 grudnia 2018 r.

I SA/Bd 531/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2609827 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2019 r.

I OW 204/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2609826 - postanowienie z dnia 20 grudnia 2018 r.

II SA/Rz 115/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2609825 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2019 r.

II SA/Bd 1181/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2609817 - postanowienie z dnia 2 stycznia 2019 r.

I SA/Bk 690/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2609821 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2019 r.

I SA/Gl 919/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2609820 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2019 r.

I SAB/Kr 14/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2609797 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2018 r.

II SA/Gd 887/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2609811 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2019 r.

III SA/Po 20/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2609810 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2019 r.

III SA/Gl 1012/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2609808 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2019 r.