Court jurisprudences

II SAB/Kr 22/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2617651 - postanowienie z dnia 4 lutego 2019 r.

I GZ 18/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2617650 - postanowienie z dnia 6 lutego 2019 r.

II SA/Op 481/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2617628 - wyrok z dnia 10 stycznia 2019 r.

VI SA/Wa 1166/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2617629 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

II SA/Po 1068/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2617634 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2019 r.

I FZ 370/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2617619 - postanowienie z dnia 6 lutego 2019 r.

I SA/Po 858/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2617618 - postanowienie z dnia 7 lutego 2019 r.

II SAB/Op 115/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2617607 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2019 r.

I SA/Op 325/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2617601 - postanowienie z dnia 11 lutego 2019 r.

I SA/Po 1008/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2617611 - wyrok z dnia 29 stycznia 2019 r.

II SA/Bd 1182/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2617615 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2019 r.

VI SA/Wa 68/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2617592 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2019 r.

I SA/Po 1010/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2617595 - postanowienie z dnia 7 lutego 2019 r.

I SA/Gd 687/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2617591 - postanowienie z dnia 6 lutego 2019 r.

II FSK 2748/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2617587 - wyrok z dnia 28 listopada 2018 r.

I GZ 15/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2617594 - postanowienie z dnia 6 lutego 2019 r.

I GSK 993/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2617588 - wyrok z dnia 19 grudnia 2018 r.

I FZ 363/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2617589 - postanowienie z dnia 6 lutego 2019 r.

I GSK 2960/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2617583 - wyrok z dnia 6 grudnia 2018 r.

I GSK 842/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2617582 - wyrok z dnia 12 grudnia 2018 r.

I OSK 2862/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2617579 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2019 r.

I SA/Ol 83/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2617563 - postanowienie z dnia 7 lutego 2019 r.

I GZ 16/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2617577 - postanowienie z dnia 6 lutego 2019 r.

III SA/Gd 20/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2617555 - postanowienie z dnia 11 lutego 2019 r.

I SA/Op 302/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2617571 - postanowienie z dnia 11 lutego 2019 r.

I SA/Kr 871/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2617564 - wyrok z dnia 27 listopada 2018 r.

I SA/Op 321/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2617569 - postanowienie z dnia 11 lutego 2019 r.

II SAB/Lu 4/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2617554 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.

II SA/Łd 918/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2617566 - wyrok z dnia 22 stycznia 2019 r.

I SA/Wr 411/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2617543 - wyrok z dnia 29 listopada 2018 r.

I GSK 1315/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2617542 - wyrok z dnia 19 grudnia 2018 r.