4907/18, Prawo do rzetelnego procesu w sprawie cywilnej. Gwarancje bezstronności i niezawisłości sądu. Sędziowie „dublerzy” w polskim Trybunale Konstytucyjnym, XERO FLOR W POLSCE SP. Z O. O. v. POLSKA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.echr.coe.int

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 7 maja 2021 r. 4907/18 Prawo do rzetelnego procesu w sprawie cywilnej. Gwarancje bezstronności i niezawisłości sądu. Sędziowie „dublerzy” w polskim Trybunale Konstytucyjnym

Dokument posiada tylko metrykę.

Przetłumaczono z angielskiej wersji językowej orzeczenia opublikowanego na oficjalnych stronach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
http://www.echr.coe.int.
Za tłumaczenie na język polski odpowiedzialność ponosi Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska.