Court jurisprudences

III SA/Po 375/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3179944 - wyrok z dnia 18 listopada 2020 r.

III SA/Po 389/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3179885 - wyrok z dnia 18 listopada 2020 r.

III SA/Po 405/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3179857 - wyrok z dnia 18 listopada 2020 r.

III SA/Po 453/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3089137 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

III SA/Po 462/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3089049 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

III SA/Po 463/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3089118 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

III SA/Po 464/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3087572 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

III SA/Po 497/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3086083 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

III SA/Po 564/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3157297 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

III SA/Po 634/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3086048 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

III SA/Po 718/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3086074 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

III SA/Wa 113/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173887 - wyrok z dnia 18 listopada 2020 r.

III SA/Wa 12/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3086932 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

III SA/Wa 143/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3097863 - wyrok z dnia 18 listopada 2020 r.

III SA/Wa 1889/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3097916 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

III SA/Wa 224/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152172 - wyrok z dnia 18 listopada 2020 r.

III SA/Wa 225/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173938 - wyrok z dnia 18 listopada 2020 r.

III SA/Wa 256/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3097856 - wyrok z dnia 18 listopada 2020 r.

III SA/Wa 985/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3114218 - wyrok z dnia 18 listopada 2020 r.

III SA/Wr 408/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3086933 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

III SA/Wr 422/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3086907 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

III SA/Wr 429/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3087040 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

III SA/Wr 450/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3086916 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

III SA/Wr 451/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3086939 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

III SA/Wr 464/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3086959 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

III SA/Wr 465/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3087035 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

III SA/Wr 479/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3086914 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

III SA/Wr 482/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3087022 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

III SA/Wr 499/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3089869 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

III SA/Wr 507/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3087028 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

III SA/Wr 513/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3087025 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

III SA/Wr 541/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3086979 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

III SAB/Gl 198/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3092486 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

III SAB/Gl 302/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3080976 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

III SAB/Gl 315/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3100692 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

III SAB/Lu 17/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3114001 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

III UK 201/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3080638 - wyrok z dnia 18 listopada 2020 r.

III UK 210/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3080616 - wyrok z dnia 18 listopada 2020 r.

III UK 226/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3080593 - wyrok z dnia 18 listopada 2020 r.

III UK 385/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3080656 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

III UK 396/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3080501 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

III UK 398/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3081282 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

III UK 427/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3080654 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

III UK 428/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3080662 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

III UK 440/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3080665 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

III UK 442/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3080640 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

III UK 449/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3080512 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

III UK 454/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3080583 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

III UK 460/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3081224 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

III UK 464/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3080603 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

III UK 465/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3080607 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

III UK 471/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3080506 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

III UK 476/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3080639 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

III UK 483/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3080646 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

III UK 487/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3080543 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

III UK 488/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3080626 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

III UK 495/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3080542 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

III UK 499/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3080629 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

III UK 500/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3080592 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

III UK 507/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3080620 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

III UK 511/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3080511 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

III UK 520/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3080664 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

III UK 524/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3080615 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

III UK 53/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3080571 - wyrok z dnia 18 listopada 2020 r.

III UK 535/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3080659 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

III UK 543/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3080540 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

III UK 548/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3080557 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

III UK 63/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3081199 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

II K 279/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu

LEX nr 3118218 - wyrok z dnia 18 listopada 2020 r.

II KK 157/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3080503 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.