Court jurisprudences

II SA/Wa 776/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3157289 - wyrok z dnia 18 listopada 2020 r.

II SA/Wa 879/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3114277 - wyrok z dnia 18 listopada 2020 r.

II SAB/Ke 62/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3086903 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

II SAB/Ke 77/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3086150 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

II SAB/Kr 154/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3110189 - wyrok z dnia 18 listopada 2020 r.

II SAB/Lu 123/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3086020 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

II SAB/Łd 60/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3089506 - wyrok z dnia 18 listopada 2020 r.

II SAB/Łd 73/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3081018 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

II SAB/Rz 104/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3080933 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

II SAB/Rz 78/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3110178 - wyrok z dnia 18 listopada 2020 r.

II SAB/Wa 313/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3087967 - wyrok z dnia 18 listopada 2020 r.

II SAB/Wa 565/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3109944 - wyrok z dnia 18 listopada 2020 r.

II SO/Sz 8/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3089126 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

I KK 142/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3081216 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

I KK 162/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3169707 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

I KK 179/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3081200 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

I Ns 87/20 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 3093516 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

I NSNc 79/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3080784 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

I NWW 92/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3080600 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

I OSK 1883/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3124645 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

I OSK 3200/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3152230 - wyrok z dnia 18 listopada 2020 r.

I OSK 3294/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3167046 - wyrok z dnia 18 listopada 2020 r.

I OW 103/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3109925 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

I OW 104/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3110016 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

I OW 109/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3082874 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

I OW 110/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3082842 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

I OW 112/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3124820 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

I OW 114/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3124665 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

I OZ 901/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3082974 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

I PK 215/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3080560 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

I PK 228/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3081300 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

I PK 239/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3081218 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

I PK 90/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3080531 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

I SA/Bd 299/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3081070 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

I SA/Bd 307/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3080917 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

I SA/Bd 308/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3081049 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

I SA/Bd 309/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3081190 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

I SA/Bd 422/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3089717 - wyrok z dnia 18 listopada 2020 r.

I SA/Bd 499/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3089777 - wyrok z dnia 18 listopada 2020 r.

I SA/Bd 530/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3089706 - wyrok z dnia 18 listopada 2020 r.

I SA/Bk 749/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3082125 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

I SA/Gd 146/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3110058 - wyrok z dnia 18 listopada 2020 r.

I SA/Gd 2186/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3114114 - wyrok z dnia 18 listopada 2020 r.

I SA/Gd 495/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3110117 - wyrok z dnia 18 listopada 2020 r.

I SA/Gd 541/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3109946 - wyrok z dnia 18 listopada 2020 r.

I SA/Gd 742/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3089143 - wyrok z dnia 18 listopada 2020 r.

I SA/Gd 778/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3109951 - wyrok z dnia 18 listopada 2020 r.

I SA/Gd 779/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3110191 - wyrok z dnia 18 listopada 2020 r.

I SA/Gd 780/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3110031 - wyrok z dnia 18 listopada 2020 r.

I SA/Gd 943/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3080728 - postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r.

I SA/Gl 1106/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3089728 - wyrok z dnia 18 listopada 2020 r.

I SA/Gl 507/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3110212 - wyrok z dnia 18 listopada 2020 r.

I SA/Gl 750/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3089562 - wyrok z dnia 18 listopada 2020 r.

I SA/Gl 891/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3110110 - wyrok z dnia 18 listopada 2020 r.

I SA/Gl 949/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3152200 - wyrok z dnia 18 listopada 2020 r.

I SA/Gl 970/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3114225 - wyrok z dnia 18 listopada 2020 r.