Court jurisprudences

II SAB/Po 79/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3092493 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

II SAB/Po 90/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3092549 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

II SAB/Sz 64/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3096307 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

II SAB/Sz 80/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3124704 - postanowienie z dnia 19 listopada 2020 r.

II SAB/Wa 574/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3089504 - postanowienie z dnia 19 listopada 2020 r.

II SO/Sz 7/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3083274 - postanowienie z dnia 19 listopada 2020 r.

II UK 238/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3082480 - postanowienie z dnia 19 listopada 2020 r.

II UK 327/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3082482 - postanowienie z dnia 19 listopada 2020 r.

II UK 338/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3082451 - postanowienie z dnia 19 listopada 2020 r.

II UK 363/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3082425 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

II UK 364/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3082522 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

II UK 380/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3082464 - postanowienie z dnia 19 listopada 2020 r.

II UK 41/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3083355 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

II UK 44/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3082525 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

II W 10/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim

LEX nr 3108463 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

II W 288/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Lesku

LEX nr 3164423 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

I Ns 176/19 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 3104434 - postanowienie z dnia 19 listopada 2020 r.

I OPP 27/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3086128 - postanowienie z dnia 19 listopada 2020 r.

I OSK 1165/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3151923 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

I OSK 1166/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3167319 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

I OSK 735/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3173946 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

I OSK 736/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3173792 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

I OW 101/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3086116 - postanowienie z dnia 19 listopada 2020 r.

I OW 125/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3109997 - postanowienie z dnia 19 listopada 2020 r.

I OW 133/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3089571 - postanowienie z dnia 19 listopada 2020 r.

I OW 134/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3093985 - postanowienie z dnia 19 listopada 2020 r.

I OW 135/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3093651 - postanowienie z dnia 19 listopada 2020 r.

I OW 136/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3093596 - postanowienie z dnia 19 listopada 2020 r.

I OW 137/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3094122 - postanowienie z dnia 19 listopada 2020 r.

I OW 138/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3089543 - postanowienie z dnia 19 listopada 2020 r.

I OW 186/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3110199 - postanowienie z dnia 19 listopada 2020 r.

I OW 98/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3086067 - postanowienie z dnia 19 listopada 2020 r.

I OZ 917/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3110012 - postanowienie z dnia 19 listopada 2020 r.

I OZ 918/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3110166 - postanowienie z dnia 19 listopada 2020 r.

I OZ 922/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3110138 - postanowienie z dnia 19 listopada 2020 r.

I OZ 923/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3110034 - postanowienie z dnia 19 listopada 2020 r.

I OZ 928/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3098017 - postanowienie z dnia 19 listopada 2020 r.

I OZ 929/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3085922 - postanowienie z dnia 19 listopada 2020 r.

I OZ 955/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3089765 - postanowienie z dnia 19 listopada 2020 r.

I SA/Bd 554/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3081154 - postanowienie z dnia 19 listopada 2020 r.

I SA/Gd 1034/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3082315 - postanowienie z dnia 19 listopada 2020 r.

I SA/Gd 1549/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3085891 - postanowienie z dnia 19 listopada 2020 r.

I SA/Gl 1007/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3114031 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

I SA/Gl 1098/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3096334 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

I SA/Gl 1365/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3082161 - postanowienie z dnia 19 listopada 2020 r.

I SA/Gl 1386/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3082133 - postanowienie z dnia 19 listopada 2020 r.

I SA/Gl 170/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3092934 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

I SA/Gl 562/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3084104 - postanowienie z dnia 19 listopada 2020 r.

I SA/Ke 214/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3082848 - postanowienie z dnia 19 listopada 2020 r.

I SA/Ke 215/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3082861 - postanowienie z dnia 19 listopada 2020 r.

I SA/Ke 216/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3082948 - postanowienie z dnia 19 listopada 2020 r.

I SA/Ke 260/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3098015 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

I SA/Ke 269/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3089741 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

I SA/Ke 305/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3097898 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

I SA/Ke 306/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3098039 - wyrok z dnia 19 listopada 2020 r.

I SA/Ke 368/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3082934 - postanowienie z dnia 19 listopada 2020 r.

I SA/Ke 369/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3082146 - postanowienie z dnia 19 listopada 2020 r.