Court jurisprudences

II SA/Lu 577/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2629239 - wyrok z dnia 8 listopada 2018 r.

II GSK 168/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629236 - postanowienie z dnia 8 listopada 2018 r.

II OSK 280/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629235 - wyrok z dnia 19 listopada 2018 r.

I SA/Wr 942/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2629234 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

II SA/Lu 587/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2629243 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

I OSK 66/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629232 - wyrok z dnia 9 listopada 2018 r.

II OSK 239/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629242 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

I SA/Gd 1699/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2629241 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

VI SAB/Wa 34/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2629210 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

I FSK 1692/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629219 - wyrok z dnia 7 listopada 2018 r.

I GSK 2021/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629206 - wyrok z dnia 8 listopada 2018 r.

II FSK 3190/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629218 - wyrok z dnia 9 listopada 2018 r.

II FSK 3648/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629204 - wyrok z dnia 8 stycznia 2019 r.

I OSK 312/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629202 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

I GZ 311/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629201 - postanowienie z dnia 16 listopada 2018 r.

I SA/Wa 791/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2629217 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

II GSK 5200/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629207 - wyrok z dnia 4 grudnia 2018 r.

I FSK 206/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629215 - wyrok z dnia 20 grudnia 2018 r.

II FSK 3557/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629214 - wyrok z dnia 16 listopada 2018 r.

III SA/Lu 403/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2629200 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

II SO/Sz 21/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2629212 - postanowienie z dnia 8 listopada 2018 r.

II OSK 276/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629211 - wyrok z dnia 8 stycznia 2019 r.

II GSK 4807/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629193 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

II SA/Po 154/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2629192 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

II FSK 1205/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629191 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

II GZ 385/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629189 - postanowienie z dnia 8 listopada 2018 r.

II SA/Sz 337/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2629187 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

II OSK 2310/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629197 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

VI SA/Wa 1980/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2629184 - postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r.

I GSK 799/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629195 - postanowienie z dnia 15 listopada 2018 r.

II OSK 2713/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629179 - wyrok z dnia 9 listopada 2018 r.

I SA/Kr 923/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2629177 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

I SA/Kr 936/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2629178 - postanowienie z dnia 14 listopada 2018 r.

II FSK 3283/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629194 - wyrok z dnia 16 listopada 2018 r.

II SA/Sz 828/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2629183 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

II SA/Lu 620/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2629176 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

II GZ 388/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629181 - postanowienie z dnia 8 listopada 2018 r.

II FSK 3189/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629155 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

II FSK 3402/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629175 - wyrok z dnia 4 grudnia 2018 r.

II GSK 3318/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629156 - wyrok z dnia 8 listopada 2018 r.

I FSK 1996/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629174 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

II OSK 2244/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629168 - wyrok z dnia 9 listopada 2018 r.

II FSK 3466/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629173 - wyrok z dnia 18 grudnia 2018 r.

I OSK 1719/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629169 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

II OSK 2728/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629171 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

II FSK 2674/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629152 - wyrok z dnia 9 listopada 2018 r.

II SA/Bd 839/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2629164 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

II FSK 3212/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629153 - wyrok z dnia 9 listopada 2018 r.

I SA/Wr 814/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2629150 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

I FSK 2042/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629166 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

I SA/Kr 770/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2629162 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

I GZ 380/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629167 - postanowienie z dnia 16 listopada 2018 r.

I GSK 2011/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629165 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

I SA/Kr 950/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2629161 - wyrok z dnia 6 listopada 2018 r.

I SA/Gd 907/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2629159 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

II SA/Rz 934/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2629157 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

II FSK 3640/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629138 - wyrok z dnia 9 listopada 2018 r.

I OSK 1122/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629163 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

II FSK 2643/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629149 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

II FSK 3127/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629134 - wyrok z dnia 13 listopada 2018 r.

II OSK 275/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629137 - wyrok z dnia 19 listopada 2018 r.

I OW 120/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629136 - postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r.

II OSK 2677/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629135 - wyrok z dnia 8 listopada 2018 r.

I SA/Kr 753/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2629132 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

I SA/Kr 885/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2629128 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.