Court jurisprudences

IX Ka 210/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu

LEX nr 2624296 - wyrok z dnia 7 września 2017 r.

II K 266/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bełchatowie

LEX nr 2624294 - wyrok z dnia 27 grudnia 2018 r.

II W 288/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bełchatowie

LEX nr 2624293 - wyrok z dnia 24 stycznia 2019 r.

II W 823/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bełchatowie

LEX nr 2624292 - wyrok z dnia 23 stycznia 2019 r.

I Ca 246/18 - Wyrok Sądu Okręgowego we Włocławku

LEX nr 2624272 - wyrok z dnia 29 listopada 2018 r.

II Ka 332/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Koninie

LEX nr 2624271 - wyrok z dnia 1 lutego 2019 r.

IV Ka 1108/18 - Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

LEX nr 2624268 - wyrok z dnia 10 stycznia 2019 r.

II K 314/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Biskupcu

LEX nr 2624270 - wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r.

VIII K 1503/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2624269 - wyrok z dnia 11 stycznia 2019 r.

II GSK 4566/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2624943 - wyrok z dnia 11 grudnia 2018 r.

I SA/Rz 948/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2624940 - wyrok z dnia 29 stycznia 2019 r.

I SA/Ke 25/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2624942 - postanowienie z dnia 26 lutego 2019 r.

II SA/Sz 288/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2624941 - postanowienie z dnia 20 grudnia 2018 r.

I SA/Op 129/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2624899 - wyrok z dnia 23 stycznia 2019 r.

I SA/Gd 988/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2624937 - postanowienie z dnia 25 lutego 2019 r.

I GZ 403/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2624901 - postanowienie z dnia 28 listopada 2018 r.

II SA/Kr 1506/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2624897 - postanowienie z dnia 15 lutego 2019 r.

II GSK 4645/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2624896 - wyrok z dnia 11 grudnia 2018 r.

VI SA/Wa 1675/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2624858 - postanowienie z dnia 30 listopada 2018 r.

III SAB/Lu 1/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2624857 - postanowienie z dnia 20 lutego 2019 r.

I FSK 185/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2624842 - wyrok z dnia 13 grudnia 2018 r.

II SA/Sz 1126/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2624854 - postanowienie z dnia 13 grudnia 2018 r.

IV SO/Po 24/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2624845 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2019 r.

I OZ 100/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2624840 - postanowienie z dnia 19 lutego 2019 r.

I GSK 1258/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2624833 - wyrok z dnia 23 stycznia 2019 r.

II GSK 5519/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2624839 - postanowienie z dnia 20 lutego 2019 r.

II GSK 5442/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2624834 - postanowienie z dnia 20 lutego 2019 r.

III SA/Łd 88/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2624832 - postanowienie z dnia 21 lutego 2019 r.

III SA/Lu 663/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2624827 - postanowienie z dnia 20 lutego 2019 r.

I SA/Sz 120/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2624826 - postanowienie z dnia 22 lutego 2019 r.

I GZ 405/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2624797 - postanowienie z dnia 28 listopada 2018 r.

IV SA/Po 917/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2624794 - postanowienie z dnia 5 lutego 2019 r.

II SA/Sz 867/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2624769 - postanowienie z dnia 13 grudnia 2018 r.

II GSK 730/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2624766 - postanowienie z dnia 22 lutego 2019 r.

I GZ 497/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2624763 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2019 r.

II OZ 108/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2624738 - postanowienie z dnia 20 lutego 2019 r.

I SA/Sz 117/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2624740 - postanowienie z dnia 25 lutego 2019 r.