4762/18, Prawo do nauki. Obowiązkowe lekcje religii w szkole publicznej oraz mechanizm zwalniania uczniów z obowiązku... - OpenLEX

4762/18, Prawo do nauki. Obowiązkowe lekcje religii w szkole publicznej oraz mechanizm zwalniania uczniów z obowiązku uczęszczania na religię., PAPAGEORGIOU I INNI v. GRECJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.echr.coe.int

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.