Court jurisprudences

I SA/Wa 780/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2633592 - postanowienie z dnia 12 marca 2019 r.

I FZ 174/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2633573 - postanowienie z dnia 18 marca 2019 r.

I FSK 274/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2633566 - wyrok z dnia 8 lutego 2019 r.

I FSK 1771/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2633562 - wyrok z dnia 31 stycznia 2019 r.

I SA/Lu 664/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2633547 - wyrok z dnia 14 grudnia 2018 r.

II OSK 2402/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2633538 - wyrok z dnia 15 stycznia 2019 r.

I FSK 1874/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2633526 - wyrok z dnia 31 stycznia 2019 r.

II OZ 28/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2633525 - postanowienie z dnia 1 lutego 2019 r.

II SA/Po 355/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2633520 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 r.

I OSK 849/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2633516 - wyrok z dnia 26 lutego 2019 r.

I FSK 294/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2633511 - wyrok z dnia 11 stycznia 2019 r.

I FSK 1512/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2633512 - postanowienie z dnia 12 marca 2019 r.

II SA/Kr 86/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2633508 - postanowienie z dnia 12 marca 2019 r.

III SA/Łd 126/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2633506 - postanowienie z dnia 15 marca 2019 r.

II OZ 21/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2633502 - postanowienie z dnia 1 lutego 2019 r.

II FSK 917/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2633531 - postanowienie z dnia 12 marca 2019 r.

I FZ 158/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2633530 - postanowienie z dnia 18 marca 2019 r.

II SA/Ke 378/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2633495 - wyrok z dnia 17 stycznia 2019 r.

I SA/Wr 1187/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2633493 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2019 r.

II OSK 526/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2633485 - wyrok z dnia 25 stycznia 2019 r.

II OSK 240/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2633489 - postanowienie z dnia 20 lutego 2019 r.

II SA/Op 509/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2633581 - wyrok z dnia 21 lutego 2019 r.

II FSK 2188/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2633483 - wyrok z dnia 18 grudnia 2018 r.